Ms

Michal Skala

Profil

Autor je absolventem Vysokého technického učení v Brně. Po mnoha letech práce jako projektant územněplánovacích dokumentací. V současné době působí v rámci Konzultační dopravní společnosti jako dopravní expert na železniční dopravu. Dlouhodobě též působí na realizaci myšlenky rehabilitace regionální veřejné dopravy jako základu udržitelného standardu života na venkově.

Glosa

Nevědomost, nebo spíš záměr?

Uvažované rušení železničních tratí je nehospodárné, neslušné a nerozumné. Obce a jejich svazky stojí o zachování dopravy, ale zrovna teď se mění samospráva, takže nemusí být dost času a klidu na obranu.

Zobrazeno 1 / 1