Jana Mahelová

Profil

Autorka studuje kulturologická studia a bohemistiku. Zajímá se o literaturu, fungování masové kultury a mechanismy ideologického působení jazyka.

Image

Zpráva

V Olomouci povedou dialog mezi teoretiky a praktiky spotřební kultury

Nejen o vztahu umění a spotřební kultury budou hovořit na olomoucké konferenci vědci zastupující celou řadu oborů. Samostatným tématem bude i spojení akademické a komerční sféry.

Zobrazeno 1 / 1