Maxim_tomoszek

Maxim Tomoszek

Profil

Autor působí jako odborný asistent na katedře ústavního práva a mezinárodního práva veřejného Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a také jako vedoucí Centra pro klinické právní vzdělávání téže fakulty. Profesně se zabývá především ústavním právem, ústavním srovnávacím právem a ochranou lidských práv.

Komentář

K navrhovaným změnám ústavy

Navrhované změny ústavy se jeví jako více či méně problematické. Nejvíce potřebnou a vhodnou ústavní změnou v ČR je ústavní zakotvení referenda, které je Ústavou ČR předvídáno.

Zobrazeno 1 / 1