Fischerova_11_p1

Táňa Fischerová

Profil

Autorka je herečka, divadelní i filmová, moderátorka Adventních koncertů ČT, členka různých občanských sdružení i nadací, předsedkyně alternativního politického hnutí Klíčové hnutí. Bibliografie: Lydiiny dveře a Bílý den, knihy povídek; Daniela Brůhová: Nežít jen pro sebe, Portál 2002, kniha rozhovorů; Jeden čas seje, jeden plody sbírá, koláže a kompaktní disk s poezií minulých staletí zhudebněnou Danielem Dobiášem, Svatošovo nakladatelství, podzim 2002.

Image

Komentář

Co jsme chtěli 17.listopadu?

Redakce DR oslovila tři kandidáty na prezidenta s tím, aby napsali text o očekáváních v roce 1989 a o tom, co se v jejich očích skutečně stalo, popřípadě čem vidí východiska ze současné situace. Zde je text Táni Fischerové.

Komentář

Past předčasných voleb v červnu

Skutečnou změnu a posun k lepšímu může přinést jen občanská společnost, která vstoupí do politiky. Stávající strany by se pak musely pod tlakem nových lidí v politice a hlasu společnosti transformovat. Narychlo uspořádané volby by to však neumožnily.

Komentář

Nestačí demonstrovat, je třeba vytvářet vizi

Současné vládě se podařilo spojit všechny složky společnosti a donutila je přemýšlet a tvořit. To je hlavním výdobytkem nynější neutěšené situace. Nestačí pouze demonstrovat, ale spolu s tím také spolupracovat na vizi jiné společnosti.

Komentář

Realitu můžeme měnit, když se pro to rozhodneme

Přímou volbu prezidenta mnozí považují za chybu. Je to však spíš šance pro českou občanskou společnost, která může ve svém středu najít někoho, kdo bude skutečnou osobností, přinese nové ideje a dodá lidem v současném marasmu naději.

Komentář

Králíci pokusný

Současní ministři realizují po způsobu diktátorů a bez diskuse svoje sny, které nejsou ani uvážlivé, ani ku prospěchu společnosti. Radí se s manželkou a několika vyvolenými a my, králíci pokusný, neseme na svých bedrech jejich nápady.

Komentář

Naši mocní opravdu hodně pracují

Vysoké odměny ministerských úředníků jsou prý důsledkem nadstandardní práce. Když ušetříme na těch dole, mohou si ti nahoře zvednout odměny, to má svou logiku a děje se to tak téměř všude.

Komentář

Dělící čára je jinde

Představa, že jen Židé vnímají neonacismus jako hrozbu, je naprosto zcestná. Motivy těch, kteří se vůči němu vymezují, mají jiné kořeny. Je to otázka svědomí.

Komentář

Jsme poučeni. Vyhněme se starým chybám

V přelomových dobách, a naše doba je dobou přelomu, vždy museli věci vzít do svých rukou občané sami. Tentokrát bychom měli být poučeni a vyhnout se starým chybám.

Sloupek

Podobnost čistě náhodná

Dávné plány na marginalizaci Pražského filharmonického sboru opět nabývají na síle. Richard Sporka, jeho bývalý ředitel, se proti nim snažil bojovat. Dostal výpověď. Pokud to někomu připomíná doby minulé, je to podobnost čistě náhodná.

Sloupek

Prohra, nebo výhra?

V životě nastávají okamžiky, kdy se zdá, že nemá smysl bojovat, neboť se zdá býti předem jasné, že vítězství je nemožné. Skutečná výhra však může spočívat právě v tom, že bitvu vedeme, i když je zdánlivě marná.

Sloupek

Pod mostem se špatně křičí

Důsledkem zhoubné politiky navyšování nájmů bude zánik služeb v místech, kde ještě dnes žijí lidé. Zastupitelé nebudou mít koho zastupovat a zanikne i smysl jejich mandátu. Občané by jim to měli stále připomínat.

Sloupek

Náš dnešní úkol

Proti centralizaci moci je zásadní postavit decentralizaci všech jejích oblastí a vytvářet místní skupiny, spojené s ostatními sítěmi, ale samostatné v rozhodování. Je třeba rovněž všemi silami a prostředky hájit bezmocné, ať jde o sociálně slabé, bezdomovce nebo menšiny.

Sloupek

Stav nouze

Na stavu nouze není nejhorší to, že Sněmovna přijme asociální zákony, ale to, že se tím potvrzuje trend, kdy neustálé ohýbání a obcházení zákonů se stává normou.

Sloupek

Proč to dělají?

Klademe-li si otázku, jak je možné, že politici nereflektují zájmy voličů, odpověď je nasnadě. Pochopili totiž, že důležitější je mít podíl na přerozdělení prostředků. Pak budou vítězi tak jako tak.

Sloupek

První krůčky ukazují směr

Kromě různých podvodů a nekorektností přinesly volby i důvod k radosti. V mnoha obcích vyhrála seskupení aktivních lidí, kteří už si nechtějí nechat líbit staré korupční praktiky, které ničí jejich místo k životu.

Sloupek

Už jsme si přece zvykli

Souběh funkcí je v ČR poměrně běžnou záležitostí. Tyto volby však přinášejí svým způsobem senzační novinku. Radkovi Johnovi je role poslance a funkce ministra málo. Touží také stát se zastupitelem na Praze 5. Slíbil totiž, že tam bude bojovat s korupcí.

Sloupek

Drtivá mašinérie

Jedním z neblahých průvodních efektů radikálních škrtů je atmosféra strachu, která se šíří na pracovištích. Kdo nesouhlasí, může snadno přijít o práci.

Sloupek

O životě statistickém i jiném

Čísla nám mohou vždy přinést jen velmi omezenou informaci, kterou navíc je mnohdy možné velmi různým způsobem interpretovat. Záleží na tom, co vlastně od statistik očekáváme.

Sloupek

Systémová korupce

Proti všudypřítomné korupci a vládní aroganci je třeba se organizovaně stavět. Dnešní úkol je však už mnohem větší než pouze protestovat proti stávající praxi. Je to úkol přivést na svět nové alternativní koncepce a dát tak lidem naději.

Sloupek

Klouzavé prázdniny, klouzavý život

Eurokomisař pro podnikání a průmysl doporučil, aby se prázdniny vyhlašovaly v různých termínech. Namísto dvou celých měsíců letních prázdnin by se mělo střídat volno s prázdninami, které by bylo prodlouženo na čtyři měsíce. Opatření míří k podpoře ekonomiky.

Zobrazeno 20 / 79