Auxt_orez

Robert Auxt

Profil

Autor je poradcem Ministerstva financí SR.

Komentář

Eurozóna v bode nula

S novým předsedou Evropské komise Junckerem eurozóna vstupuje do nové fáze svých ekonomických dějin. Eurozóně se naskýtá šance přehodnotit své strategické monetární a fiskální směrování, hlavně v kontextu turbulentních geopolitických změn.

Komentář

Ekonomický cyklus v eurozóne a na Slovensku, kto potrebuje stimulovať dopyt a investície?

Ekonomická situace v eurozóně se stabilizovala. Když se ale podíváme blíže na Slovensko, to je dnes, co se týče využívání své výrobní kapacity na chvostě spolu s Bulharskem, Řeckem a Kyprem.

Komentář

Ako si Amerika pomáha, kým Európa si škodí

Evropská unie se na rozdíl od USA rozhodla, že správná ekonomická politika musí bolet: výsledkem jsou zástupy nezaměstnaných mladých lidí a mnoho promarněných let jejich života.

Komentář

Nezamestnanosť ako globálny problém politickej ekonómie

Zvyšování konkurenceschopnosti skrze snižování reálných mezd vede ke snižování spotřeby domácností a koreluje s dramatickým zvyšováním nezaměstnanosti. Nezaměstnanost je tak důsledkem současného globálně prosazovaného ekonomického modelu.

Komentář

Financializácia financializácie, alebo vek derivátov

Žijeme v době, kdy finance nabyly formu objektivní reality a slouží jako měřidlo úspěchu dané společnosti. Namísto problémů reálných se tak soustředíme na řešení problémů finančních. Ty by však neměly zastínit další výzvy současnosti.

Zobrazeno 5 / 5