Milansmr_

Milan Smrž

Profil

Autor je chemik, vynálezce a publicista a autor desítek původních sdělení, vědeckých článků a patentů. Působil jako asistent na Katedře energetiky VŠCHT Praha. Od roku 2000 je předsedou národní sekce a 2003 byl zvolen viceprezidentem evropské asociace EUROSOLAR pro obnovitelnou energii. Vedle toho se věnuje přímé ekologické výchově a projektové i fyzické realizaci energetických projektů v rámci oficiální české rozvojové spolupráce v Zambii. Vede sekci energetiky ve skupině udržitelných technologií.

Komentář

Je reálné nahradit jadernou a fosilní energii? - II

Autor zveřejňuje druhou část textů o obnovitelných energiích. Tentokrát o zákonné podpoře obnovitelných zdrojů, postoji veřejnosti, inteligentních sítích, obnovitelné energii a podpoře vědy a výzkumu.

Komentář

Je reálné nahradit jadernou a fosilní energii? - I

Je třeba velmi vážně hovořit o tom, jakým způsobem zásadně reformovat současný energetický systém. Jaké jsou výhledy a milníky světového i evropského vývoje obnovitelné energetiky?

Komentář

Už žádné sushi…

Japonští pracovníci se pohybovali během záchranných prací v radiačním zatížení 400 milisievert za hodinu. Z obdobné situace známé z Černobylu lze odvodit, že se jedná o takovou dávku, jež u nich z poloviny zapříčiní smrt a druhá polovina bude silně oslabena a vystavena masivnímu riziku rakoviny.

Komentář

Hrubá politická chyba

Česká republika se rozhodla postavit výrobu elektřiny na jaderných základech a omezovat rozvoj obnovitelné energetiky. Preference jaderné energetiky před obnovitelnou je však hrubou politickou chybou.

Komentář

Cohousing? Pojďme do toho!

Cohousing je způsob bydlení, který není komunou, ekovesnicí či kibucem, ale ani obyčejnou vesnicí. Cohousing má takovou formu, jakou si zvolí jeho účastníci, nicméně některá pravidla jsou pro něj charakteristická. Zájem o tuto formu bydlení vzniká i v České republice.

Komentář

Gliwice bez konce II

Autor se v druhé části svého textu zamýšlí nad fenoménem válek a násilí jako takového. A také nad tím, jak se vymanit z tohoto způsobu organizace světa.

Komentář

Gliwice bez konce I

Mezi důsledky manipulací organizovaných mocenskými elitami patří zhoršování celosvětového politického klimatu a nevraživost mezi národy a náboženskými skupinami. Veřejnost by měla pochopit, že zločinnému jednání nemůže poskytovat žádnou legitimitu.

Komentář

Rozloučení s Hermannem Scheerem

Na pohřbu Hermanna Scheera, významného německého politika a velkého propagátora obnovitelných zdrojů energie, přislíbili zúčastnění pokračovat v jeho úsilí.

Image

Komentář

Zemřel pionýr obnovitelné energetiky Hermann Scheer

Ve čtvrtek dne 14. 10. zemřel v 66 letech v Berlíně na srdeční selhání prezident Evropského sdružení pro obnovitelnou energii EUROSOLAR a předseda Světové rady pro obnovitelné energie.

Komentář

Česká obnovitelná energetika - do pekla a zpět?

Česká republika sice přijala zákon jehož smyslem měla být podpora výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů, z chování jejích představitelů se však zdá, že je jim tato myšlenka z duše protivná.

Komentář

Protiatomová demonstrace v Berlíně

Zastánci jaderné energie v Německu nemají zdaleka tak snadnou pozici jako v České republice. Z tohoto pohledu je pozitivní, že evropská energetické politika se určuje tam a ne u nás.

Komentář

Volby nevolby - devastace Petrské čtvrti pokračuje

Autor žije v domě v Truhlářská 11 již ve čtvrté generaci. Jeho boj proti devastaci Petrské čtvrtě není motivován jen osobním zájmem. Jako zastupitel MČ Praha 1 se setkával s tím, že lidé museli opouštět byty, v nichž zpravidla strávili celý svůj dosavadní život.

Komentář

Ekoterorista

Označení ekoterorista přirozeně vyvolává představu člověka, jehož činy mají negativní dopad na životní prostředí. Přitom je používáno pro ty, kteří se je naopak snaží chránit.

Komentář

Kde jsou peníze krátké

Za peníze se prý dá koupit cokoliv. Nemocní rakovinou si mohou zakoupit třeba i prodloužení života. Mechanistický přístup ke zdraví však upírá pozornost špatným směrem.

Komentář

Účinnost, nebo nečinnost?

České ministerstvo průmyslu a obchodu přistupuje k fotovoltaice jako k potenciální hrozbě. Snad proto, že je sluneční energie zadarmo a ohrožuje monopol.

Komentář

Malé hromádky brambor

Zrovna tak jako se malá skupina dohodne snáze nežli velká, je řešení problémů v lokálním měřítku snazší a efektivnější než snaha nalézat východiska globální.

Komentář

Pláč nad slzou

Zlatá slza Federica Díaze na Expu pravděpodobně nebude. Podle jedněch je to výraz moudrosti a prozíravosti, dle jiných projev malosti a zapšklé podezíravosti.

Image

Komentář

Marné čekání na defenestraci

Milá, ale bezzubá akce na magistrátním náměstí necílila na podstatu současného českého marasmu. Nesla se v duchu  lehkého tónu se zpěvy a cvičením a prověřila schopnost několika stovek občanů přestát tu hodinu v chladném a sychravém pražském podnebí.

Komentář

Česká republika brzdí rozvoj obnovitelné energetiky

Snaha zabránit zvyšování podílu obnovitelných zdrojů v síti nahrává ekonomickým zájmům monopolního dodavatele elektrické energie.

Komentář

Řešení hospodářské krize musí přijít zdola

Krizí traumatizovaní politici i kapitáni průmyslu vyvolávají konec krize. Skutečnou krizi však bude moci odstranit jen změna systému, postavená na lokálních aktivitách zdola.

Zobrazeno 20 / 63