Vit_janecek

Vít Janeček

Profil

Autor je dokumentarista, filmový esejista, pedagog FAMU. Absolvent FF UK oboru Filmová věda a FAMU oboru Dokumentární tvorba. Dlouhodobě se zabývá filmovou teorií a interdisciplinárními vztahy mezi uměleckými obory a obory poznání. Spoluzaložil Centrum audiovizuálních studií FAMU, které vedl první čtyři roky a kde nadále působí. Vede vzdělávací projekt FAMU v Barmě.

Sloupek

Proč korupce?

Dvacet let po Listopadu se korupce stala jedním z hlavních společenských témat. Lze neblahý stav změnit jenom soustavou nové mechaniky jejího potírání, nebo je to hlubší kulturní problém?

Sloupek

O škole a rámcích

Reformovat se nemá jenom vysoké, ale veškeré školství. Napomůže tomuto úsilí snaha vystavit školu tlakům aktuální praxe?

Sloupek

ČT se dává do pohybu

Počínaje zítřejším zasedáním se bude Rada České televize zabývat tzv. restrukturalizací této instituce, k níž má v následujícím období dojít. Je otázkou, jestli vnitřní proměna ČT může vybalancovat systémová oslabení, v jejichž kontextu se stále více ocitá.

Sloupek

Eroze zpětných vazeb

Blízké věci na nás působí víc, než věci vzdálené. Nestávají-li se ani ony výzvou ke změně jednání, kam směřují naše kroky?

Sloupek

Hi-end jako pokušení politiky

Síla a moc jsou spojovány s leskem a okázalostí. Ovšem takto koncipovaný obraz se v případě vlády levice stává poněkud pitoreskním.

Sloupek

Čínský jin a jang

Jedny čínské noviny uspořádaly výzkum veřejného mínění o tom, zdali je Čína supervelmocí. Ano či spíše ano odpověděly tři čtvrtiny respondentů. Co to znamená pro nadcházející „čínské století“?

Sloupek

Zranění a zkušenost

Bolest a zranění pomáhají lidem růst, získávat zkušenosti a vytvářet zpětnou vazbu. Bolest, kterou si působíme ničením planety, jakoby tuto moc zatím neměla.

Sloupek

Kdyby skutečně rozhodoval veřejný zájem, existovala by pouze televize veřejné služby

České televizi klesá sledovanost, čemuž napomáhá dlouhodobé nastavení duálního systému i souběh s digitalizací. Není na čase se zamyslet nad tím, jestli nové technologie nenabízejí ještě i jiná řešení než vlastní samopohyb?

Sloupek

Sex a smrt

Stále existují jistoty, na kterých se shodne komerce s oblastí ryzího umění.

Sloupek

Levicové a pravicové filmy?

Dělení filmů na dokumentární a hrané nebo na levicové a pravicové představuje kategorizaci, ze které je jen obtížné se vymanit.

Zobrazeno 10 / 30