Zbarta

Zdeněk Bárta

Zdeněk Bárta je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autor je evangelický duchovní. Signatář Charty 77, v letech 1990–1992 byl poslancem ČNR a v letech 2000-2006 senátorem PČR. Pracuje v Diakonii ČCE v Litoměřicích.

Sloupek

Kázání Mistra Jana Husa

Kázání Mistra Jana Husa obsahuje dodnes aktuální poselství. Mimo jiné vysvětluje, jak Ježíš nedbal na kritiku autorit a výslovně zdůrazňuje, že nás Ježíš učí také neposlouchat mocné, pokud nemají pravdu.

Glosa

Svazačka Jana

Jana Bobošíková na svém blogu nevybíravě útočí na katolickou církev. Populismus a omšelé fráze jsou typickou ukázkou práce českých mediálních manipulátorů, kteří devastují veřejné mínění poslední dvě dekády.

Sloupek

Posedlost sexem

Zákon o registrovaném partnerství neupravuje sexuální vztahy gayů a leseb. Jedná se primárně o možnost pro dvě osoby upravit z právního hlediska své soužití ve společné domácnosti.

Sloupek

Parlamentní imunita

Všechny návrhy na omezení imunity zákonodárců zatím skončily neúspěšně. Ukazuje se, že poslanci i senátoři ji ve skutečnosti omezovat nechtějí, a není příliš pravděpodobné, že se v tomto ohledu cokoliv změní.

Sloupek

Symboly zla

Reálný socialismus byl zvráceným režimem a slepou vývojovou cestou. Některé symboly tohoto období ožívají i v současnosti a je třeba se proti tomu aktivně bránit.

Sloupek

Šestý smrtelný hřích

Příliš benevolentní výchova, která neposkytuje dětem potřebné hranice, vede k tomu, že dětem chybějí autority. Svou volbou mladí ukázali, že tíhnou k představiteli feudalismu jako k symbolu starých dobrých rákosek, po kterých instinktivně touží.

Sloupek

Český mírový sen

Film Český mír zachycuje sice celospolečenskou bitvu o americký radar v Brdech, ale také naši zmatenost a dezorientovanost. Je to výborná sonda do české společnosti.

Sloupek

Až dva roky vězení

Ve všech pádech skloňovaný státní dluh není zdaleka takovým problémem jako individuální zadlužení jednotlivých občanů. V prvé řadě by měl stát najít mechanismy, jak zabránit sociálnímu propadu těchto lidí.

Sloupek

Přepsat dějiny

Převyprávění a přepisování historických událostí je vlastně neustálým ztvárňováním politické přítomnosti a snahou ovlivnit budoucnost.

Sloupek

Pereat mundus

Život a dílo bratří Čapků je i v dnešní době stále aktuální. Slušnost, kterou se vyznačovali, budiž nám předlohou i k našemu konání a psaní.

Sloupek

Virvál kolem virálu, Fragmenty a smysl pro humor

Přemrštěná reakce společnosti na klip Petra Zelenky, jakož i postoj Revue Fragmenty, ukazují na všeobecný nedostatek smyslu pro humor a nadhledu.

Sloupek

Otevřený dopis předsedovi vlády, Ing. Janu Fischerovi, CSc.

Aleš Soukup, který je státním úředníkem, rozesílá ze svého služebního emailu dopis s rasistickým obsahem. Zdeněk Bárta se obrací ve veřejném dopisu na premiéra, aby celou záležitost prošetřil.

Sloupek

O pastýřích a pasácích

Rozdíl mezi pastýřem a pasákem je nesmírný. Člověk, který si skutečně zaslouží vést a reprezentovat lid, by měl mít kvality, kterých se ovšem většině současných politických představitelů nedostává.

Sloupek

Doleva, doprava, či dobře?

Bez ohledu na to, zda je politika levicová, nebo pravicová, by neměla postrádat základní prvek solidarity a ke společenským problémům by měla přistupovat především racionálně.

Sloupek

Trochu drahé srandičky

Velké politické strany utrácejí za předvolební kampaně astronomické částky, které pocházejí mimo jiné i z našich daní. Proto volme strany malé, podpoříme je tím i finančně.

Sloupek

Posel bezvýhradné lidskosti

Přemysl Pitter je bezesporu osobností, jejíž význam a zásluhy jsou mimořádné. To, že není příliš známý, je politováníhodné, jeho poselství je stále aktuální.

Sloupek

Jak je to se zlem

Je-li normální člověk vystaven extrémním podmínkám, může se velmi snadno změnit, jeho stinné stránky vyplují na povrch. Anebo může také jen nečinně přihlížet zlu kolem sebe.

Sloupek

Kdy konečně přestaneme být trapní?

Benešovy dekrety můžeme sice vnímat v historickém kontextu jako vyústění válečného dění, ale nijak tím neumenšíme zodpovědnost, kterou za toto kruté bezpráví jako společnost máme.

Glosa

Poskvrněná sláma v botách

Lata Brandis Ladies Club, který měl navázat na prvorepublikovou tradici dámských spolků, zpronevěřil nejen peníze a důvěru, ale i odkaz Marie Immaculaty Brandisové.

Sloupek

Dobré umírání

Doporučení České lékařské komory ke změně kurativní léčby na léčbu paliativní je důležitý dokument. Díky němu by se nám mohlo lépe umírat.

Zobrazeno 20 / 58