Azemancikova1

Alena Zemančíková

Profil

Autorka je redaktorka literárně dramatické redakce Českého rozhlasu. Po letech manuálních zaměstnání vystudovala dramaturgii na Divadelní fakultě Akademie múzických umění v Praze. Napsala řadu scénářů, píše i prózu. V roce 2004 získala rozhlasovou cenu Prix Bohemia Radio v kategorii Literární pořad za pořad Lukava, roku 2008 Cenu generálního ředitele Českého rozhlasu za dokument Julie a její skok do tmy.

Sloupek

Jak se zachází s ženami

Kauza Barták je špičkou ledovce. Odráží společenskou atmosféru, jejíž součástí je pohrdání ženami, využívání sexuálních motivů v reklamě, komerční podpora obrazu silného, všemocného muže a krásné ženy, toužící jenom po obdivu a mužském uznání.

Sloupek

Tři otázky nad Šumavou

Proč se ke všemu vyjadřuje neustále starosta Modravy Antonín Schubert? Proč se nepíše, že NP Šumava je v oblasti jedním z největších zaměstnavatelů, a to mnohem stabilnější než na počasí závislý turistický provoz? Co je to za člověka, ten Jan Stráský?

Sloupek

81. Jiráskův Hronov

Autorka pravidelně píše o mezidruhové přehlídce amatérského divadla Jiráskův Hronov. I ta letošní stojí za zmínku.

Sloupek

Několik dojmů z cest

Autorka se zamýšlí nad různými společenskými jevy. Proč nejsou v Praze pouliční muzikanti, jako je zvykem v jiných městech, proč se rušení středních škol říká optimalizace a o neuvěřitelném sporu na Šumavě.

Sloupek

Domov nebo vlast?

Pražský literární dům autorů německého jazyka spolu s Literárním archivem v Sulzbachu-Rosenbergu a Evropským Comeniem uspořádali v Chebu setkání českých a německých spisovatelů a překladatelů.

Sloupek

Svědomí národa

Kdyby lidé jako Ludvík Vaculík nestrhávali svým uměním obecné mínění k takovému patriarchálnímu a polygamnímu pohledu, byli bychom dnes možná o kousek dál. A naopak – kdybychom byli jen o kousek dál, nemohli by takoví lidé mít tak surově patriarchální pohled.

Sloupek

Ochrana přírody

Léto poskytuje dobrou příležitost k tomu, abychom si všimli a dobře posoudili, jak vlastně vypadají v praxi naše ušlechtile proklamované zásady a jak vypadá krajina kolem nás.

Sloupek

Přijďte se koupat v řece

Řeka je důkaz o pulsujícím životě země, je to její žíla, okysličovací proud, který chladí a zúrodňuje. Je to živel, který dovede být nebezpečný, a je to jediný živel, o němž se domníváme, že ho dokážeme zkrotit.

Sloupek

Zážitek

Světová scénografická výstava Pražské Quadriennale, která se každé čtyři roky koná v Praze už od roku 1967, letos upoutala brazilskou expozicí a přinesla velké zklamání v podobě expozice české.

Sloupek

Charles Dickens a étos společenské změny

Těžko můžeme reformovat, nenajde-li se společný étos. A ten se nedá formulovat ekonomicky, prostě nevíme, jak se dostat k penězům, kterých je všude kolem viditelně dost, jen ne tam, kde by jich bylo potřeba.

Sloupek

Jsme strašně negativní

Česká společnost je negativní, přízemní a úřednická. Nechala si utéct skutečné hodnoty a teď se točí na detailech. Nemá sebe sama ráda a proto potřebuje neustále nějaké úřednické potvrzení své vlastní ceny, protože jí nestačí vlastní rozum.

Sloupek

Konec masopustu

Pitínský uvádí na jeviště ND svět Topolovy hry s respektem k jeho jazyku i postavám. Smysl tragédie nepřevrací, jen domýšlí a doplňuje o poznání let, která od jejího napsání uběhla. Důsledně přiznává každé postavě její divadelní pravdu a vlastní osud a potvrzuje sílu a životnost dramatu.

Sloupek

V lůně vody

Při stále menším kontaktu, který lidé mají s přírodou, zbývá jako jedna z mála možností letní koupání. Umělé bazény tuto funkci neplní vůbec a rybníky a přehrady čím dál méně.

Sloupek

Poslední dnové lidstva

V Divadle Komedie měla premiéru inscenace o válce a o tom, jak se v ní chovají sdělovací prostředky, jak se na ní vydělává, jak se zneužívá žalu nad padlými k rozdmychávání nové agrese, jak se klamou lidi mediálně šířenými obrazy údajného hrdinství.

Sloupek

Úspory a luxus

Stejně jako se Harpagon nikdy nezmění v dobrého hospodáře a vždy bude jen lakomcem, neboť je posedlý pokladnicí, nikoli bohatstvím, tak Miroslav Kalousek nikdy nebude dobrým ministrem financí.

Sloupek

Spor o Brdy

Pokud se podaří změnit korupční hospodaření státních lesů na rozumnou správu a ustavit v Brdech chráněnou krajinnou oblast, která nebrání kulturnímu ani hospodářskému využití krajiny, jen ho reguluje a odborně sleduje, získáme zpátky kus krásné krajiny ve vnitrozemí.

Sloupek

Sex, prachy a Kristýna Kočí

Abychom pochopili, kdo vlastně je Kristýna Kočí, musíme lépe rozumět současné době, utvářené seriály jako je Sex ve městě, Město žen a Zoufalé manželky. Je produktem emancipace naruby, zaměřené na konzum a zábavu, na sex a prachy.

Sloupek

Výlet do Slavkova

Kdyby tak bylo možné, aby ve Slavkově opravili pustnoucí historické domy. Kdyby šlo město scelit, oživit, zachránit, co zbylo po bezohledném bourání v 70. letech 20. století. Začít znovu vyrábět porcelán a vrátit zpět, co bylo zničeno. Možné to však není.

Sloupek

Nejvýše ceněné jsou ty, které pracují

Představa, že ženy budou s předškolními dětmi běžně doma a budou se jim věnovat, byla jednou z polistopadových iluzí. Ekonomická realita ji však dokonale pohřbila.

Sloupek

O potřebnosti trasy D

Stanice Kačerov je jedním z nejhůře vyprojektovaných a nejméně civilizovaných míst v Praze vůbec a nikdy neprošla stavební reformou. Tento fakt se zdá být tolerovatelný jenom proto, že se tu bude stavět metro D a reforma se s tím spojí. Ale stavba je stále v nedohlednu.

Zobrazeno 20 / 366