Foto_klima

Vít Klíma

Vít Klíma je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autor je mezinárodním realitním konzultantem a prosazuje projekty spjaté se "Zeleným bydlením". Po většinu aktivního života pracoval v Československé akademii věd, naposledy v Prognostickém ústavu ČSAV. Po sametové revoluci byl zvolen náměstkem primátora Hlavního města Prahy.

Komentář

Techniky nenásilného převzetí moci občanskými iniciativami

Proč si může pravice dovolit snižovat mzdy, zvyšovat DPH a dělat asociální reformy? Jednoduchá odpověď: na levici chybí síla, která by jí v tom zabránila.

Glosa

Vzplane i v USA třídní boj?

Svět se zatajeným dechem sleduje průběh lidových povstání v arabských zemích. Málokdo si dovolí položit otázku, zda se něco obdobného může přihodit i v nejvyspělejší kapitalistické zemi - USA.

Komentář

Vytvoření stínové vlády z organizací občanské společnosti

Zkušenosti z roku 1989 ukázaly, kam to vede, když občanská společnost není na změny připravena. K moci se místo schopných dostávají všehoschopní lidé. Stávající mafiánský kapitalismus v ČR je toho dobrým příkladem.

Glosa

WikiLeaks - další kamínek do mozaiky vynucené revoluce

V Euroatlantické civilizaci se nikomu do revoluce nechce. Nicméně arogance mocných ve vztahu k WikiLeaks dosáhla jen toho, že další skupiny lidí aktivizovala tímto směrem.

Glosa

Bratrovražedný boj na pravici

Rivalita ODS a TOP 09 při pražských jednáních ukazuje jednak úpěnlivou snahu těch prvních zachovat si svou pozici jediné velké, stabilní pravicové strany, jednak společné přání sociálních i občanských demokratů se střídat o moc nebo si ji rovnou dělit.

Glosa

Zmizí ČSSD na smetišti dějin?

Levice je dnes rozdělena do dvou názorových proudů. Dělítkem je odpověď na otázku, zda je kapitalismus reformovatelný. Oba typy názorů lze nalézt mezi současnými voliči ČSSD.

Komentář

Kdo zastaví Nečasovu vládu?

Autor reaguje na otázku vznesenou Jakubem Patočkou, jak zastavit Nečasovu vládu. Vysvětluje, že důležité není jak, ale kdo. Protože bez toho, že by se konkrétní lidé jasně postavili za svá práva, jsou to stále jen akademické úvahy.

Komentář

Nostalgie Erazima Koháka

Většina z nás se ráda vrací do dětství. Čas milosrdně zahladil negativa a zanechal nám v paměti jen hezké vzpomínky. Plně to platí i o sociálním státu a role sociální demokracie v něm.

Glosa

Václav Bělohradský versus Jan Hus

V životě každého z nás nastane moment, kdy se musí rozhodnout, zda se stane salónním, nebo skutečným kritikem společnosti. Bude-li ji chtít skutečně měnit, alternativní varianty nezbytně hledat musí.

Glosa

Kdy vezmou chudí do ruky zbraň?

Chudoba a sociální exkluze s sebou nesou řadu znaků, které se reprodukují v různých podobách po celém světě. Jedním z nich je, že pokud situace přesáhne určitou mez, hrozí i násilné reakce ze strany vyloučených.

Komentář

Manifest, nebo Nová soustava opatření ke zlepšení kapitalismu?

Manifest Jana Šterna a Jiřího Pehe se pohybuje myšlenkově v rámci stávajícího systému a snaží se jej pouze opravovat. Proti úspěšnosti tohoto postupu hovoří současná situace a prohlubující se krize.

Komentář

Generace Y a demokratický socialismus

Trilogii komentářů na téma současné krize a k čemu směřovat ukončuje autor dnes textem na téma co dělat: řešení pro české země spatřuje v obnově demokratického socialismu, který by se opíral o přímou demokracii.

Komentář

Vláda práva, ne politických stran

Druhá poznámka ekonoma a komunálního politika se týká možností uspořádat správu obecních věcí bez politických stran.

Komentář

Debilizace stran

Zveřejňujeme první díl z volné trilogie úvah k otázce Co dělat. Autorova teze se shoduje s klasickou poučkou politologa Ostrogótského: největším nepřítelem demokracie jsou politické strany, a to bez ohledu na jejich počet.

Komentář

Mrtví nemají nárok na sociální dávky

V závěrečné části trilogie rozvíjí autor tezi, že reakcí na vzpouru otroků může být snaha nastolit v České republice fašistický nebo polofašistický režim. Je totiž jednoznačně ekonomicky velmi výhodný pro privilegované vrstvy.

Komentář

Vzpoura otroků, den poté. Je možné obnovit sociální stát?

Ve druhé části trilogie o vzpouře otroků se autor zamýšlí nad postupným oklešťováním sociálního státu a jeho možnou renesancí.

Komentář

Vzpoura otroků

Chudí a nemajetní lidé, kteří neprofitují ze současného systému, by měli pomýšlet na to, jak přesvědčit mocenské elity, aby začaly hájit jejich zájmy.

Komentář

Dvě eura, dvě eurozóny a chudá česká Popelka

Evropa má před sebou dvě varianty vývoje. Buď bude pokračovat dosavadní politika vyrovnání chudších regionů s bohatšími, nebo centrum podporovat periferie přestane.

Komentář

Morová rána – je Čína další zemí na řadě?

Současná situace připomíná „tichou ekonomickou válku“ o nadvládu nad světem, v níž se rýsují první vítězové i poražení. Finanční krize, zdá se, nejvíce dopadla na Evropu. Oslabí i mezinárodní postavení Číny jako vycházející supervelmoci a s ní i celou Asii.

Zobrazeno 19 / 19