Ivan

Ivan David ml.

Profil

Autor je studentem práv.

Glosa

Diskuse má své meze

Argument, že odbory se chovají nedemokraticky, protože nerespektují připravované reformy demokraticky zvolené vlády, je scestný. Vláda, která se rozhodla jednat proti zájmu svých občanů, není legitimní.

Komentář

Půvab nedosažitelného

Představa, že se lidé dokáží obejít bez ideologií, vychází mimo jiné z nechuti k utopiím. Pro pokrok nutné vize nemusejí být nutně naplněny, jsou však ideálem. A cesta k němu je pak sama o sobě cílem.

Komentář

Bolest je tak blízko slasti

Podstatným momentem, který motivoval voliče k volbě pravicových stran, nebylo sobectví. Byla jím naopak touha po sebeobětování v zájmu vyšších cílů.

Zobrazeno 3 / 3