Igor_demo20

Saša Uhlová

Saša Uhlová je autorem diskusních příspěvků, které nalaznete zde.

Profil

Autorka je novinářka. Do roku 2016 byla redaktorkou Deníku Referendum.

Image

Reportáž

Nestydět se za to, že jsem Rom

V další ze svého cyklu reportáží o dobré praxi v překonávání předsudků a bariér mezi romskou menšinou a většinovým obyvatelstvem se Saša Uhlová zabývá mediálními stereotypy a snahou organizace ROMEA o jejich překonávání.

Image

Reportáž

Ale on sem chodit nebude

Saša Uhlová se v cyklu reportáží o vztazích Čechů a romské menšiny tentokrát zabývá tématem bydlení. Změnit se musí vše.

Sloupek

A proč bezdomovci?

Jedním z hlavních témat letošních voleb jsou lidé bez domova. Čím si tuto pozornost zasloužili? Vypovídá to něco o tom, že tato skupina lidí předstvuje pro naši společnost čím dál větším problém? A nebo to říká v první řadě něco o nás?

Frdmrd6

Reportáž

Něco se tu začalo hýbat

Komunitní projekt ve Frýdku-Místku ukazuje, jak se Romové i se svými sousedy z majoritní společnosti dokáží společně postarat o veřejný prostor, pokud k tomu mají vhodné podmínky.

Image

Reportáž

Že jsem člověk

Případ Magdaleny Karvayové je vzorem, na němž by se dalo vyučovat, jak si česká společnost zakládá na problémy v soužití s romskou menšinou sama: svými předsudky, které se surově promítají už do vzdělávacího systému.

Sloupek

Buďte s dětmi

Žádný odborník není neomylný. Dokonce to s vámi ani nemusí vždy myslet nejlépe. Věřit ve vlastní úsudek může v některých situacích zachránit i život. V případě pacientů je pak namístě, když od lékařů vyžadují partnerský přístup.

Image

Reportáž

Strašně ráda bych ještě vystudovala vysokou školu

Cyklus reportáží Saši Uhlové o možnostech proměny vztahů mezi Čechy a Romy z napjatých v harmonické pokračuje příběhem dvou sociálních pracovnic.

Image

Sloupek

Dočasná ztráta naděje

Argument, že každý, kdo kritizuje politiku státu Izrael, musí být antisemitou, nebo sebenávistným Židem, implikuje, že je Izrael nekritizovatelný. Pokud tedy nejste antisemitou.

Image

Reportáž

Deset let Tady a teď

Tíživé situaci rodin v sociálním vyloučení se věnuje obecně prospěšná společnost Tady a teď v Plzni. Letos slaví desetileté výročí. Drobná práce přináší výsledky.

Sloupek

Zvířata ano, děti a cizinci ne

V médiích se čas od času objeví zpráva o ubytovnách, kde nikdo bydlet nechce, přesto v nich řada lidí bydlí. Leckdo si při čtení položí otázku: proč nejdou obyvatelé ubytoven bydlet do normálních bytů? Odpověď je prostá.

Sloupek

Mé dětství v socialismu

Saša Uhlová se zamýšlí nad projektem Mé dětství v socialismu, do kterého byla přizvána. Co pozitivního a negativního projekt může přinést? Jaké vzpomínky z dětství vybrat? A jak se na vzpomínce vůbec pozná, že má vztah k době, ze které je?

Separace_ol_

Sloupek

Jak jsem se rozhodla být novinářkou, příběh jedné fotografie

Saše Uhlové včera dopoledne telefonoval přednosta gynekologicko-porodnické kliniky prof. MUDr. Michael Halaška, DrSc. kvůli fotografii staré sedm a půl roku z porodnice na Bulovce. Na sociální síti Facebook se pod ní totiž strhla diskuze.

Image

Analýza

Romové evropským národem

Romové jsou jedním z evropských národů. Je dobře, že Evropská unie hledá cesty, jak jejich soužití s ostatními obyvateli zvládnout k všestrannému prospěchu. Analýzu Saši Uhlové doprovází videoreportáž Apoleny Rychlíkové.

Glosa

Prasečák jako vzdělávací pomůcka

Prasečák v Letech u Písku připomíná, jaký osud postihl české Romy za války, jak se k jejich utrpení stavěl minulý režim a dnes již také symbolizuje vztah, který má česká společnost a její reprezentace k Romům v současnosti.

Sloupek

LGBT všech ras spojte se

V Praze proběhl historicky první seminář romských gayů, leseb, bisexuálů a translidí (LGBT). Část účastníků nechtěli pustit do gay klubu.

Sloupek

Když hranice nehlídá svědomí

Vytváření zvrhlé reality bulvárem s využitím známých lidí musí mít své limity. Protože cenzura je nepřijatelná a svědomí úplatné, musí to být soudy, které každý neoprávněný zásah do soukromí ocení co nejvyšší náhradou.

Sloupek

Fáma místo příběhu

Veřejné diskuze o Romech se vyznačují zvláštním rysem. V sále sedí vždy větší odborníci než v panelu, ale nemají bohužel dost prostoru. Ten si uzurpují pozvaní pseudohumanisté.

Sloupek

Výběr světí prostředky

V Tanvaldu napadlo pět dívek dvě dívky. Přijela televize Nova a natočila o tom reportáž. Ten samý týden došlo k mnoha jiným napadením, rvačkám a konfliktům. Televize k nim nevyjela, o většině ani nevěděla. Hádejte proč?

Image

Sloupek

Česká gynekologická eugenika

Minulý pátek 21. března byl Světový den Downova syndromu. ČTK u této příležitosti vydala zprávu, která působila spíš jako oslava eugeniky.

Sloupek

Kdo týrá děti?

Saša Uhlová reaguje na text Marka Řezanky o odebírání dětí z rodin. Velkým nedostatkem diskusí o institucích pro děti, které byly ve svých rodinách týrány, je, že se v nich často příliš nerozlišuje, o jaké věkové kategorie dětí jde.

Zobrazeno 20 / 289