Simacek

Martin Šimáček

Profil

Autor je ředitelem Agentury pro sociální začleňování při Úřadu vlády ČR. Sociálnímu začleňování se věnuje celý profesní život. Začínal v „terénu“ ve Velké Británii – tlumočil pro žadatele o azyl. Osm let působil v organizaci Člověk v tísni, naposled jako ředitel středočeské krajské pobočky Programů sociální integrace. Dlouhodobě spolupracoval také s ministerstvem školství a ministerstvem práce a sociálních věcí.

Komentář

Kde domov můj? V České republice ne!

V České republice vznikl politický konsensus o tom, že je potřeba řešit obrovský nárůst výplat doplatku na bydlení a situaci na ubytovnách. Ministerstvo práce má za úkol připravit legislativní řešení sociálního bydlení do dvou let.

Komentář

Nezaměstnanost klesá. Skutečně?

Půlprocentní snížení nezaměstnanosti lze připsat především obvyklému startu sezónních prací. Na skutečně lepší časy se zableskne jen s dobře promyšlenou a dlouhodobou podporou zaměstnanosti.

Zobrazeno 2 / 2