Mat_03

Tereza Stockelová

Profil

Autorka je socioložka (Sociologický ústav AV ČR, Katedra obecné antropologie Fakulta humanitních studií UK).

Komentář

Progresivní konzervatismus oranžového desatera

Debata kolem programových návrhů Oranžového klubu ČSSD odhaluje, jak hluboce jsou uloženy konzervativní myšlenkové stereotypy české společnosti – zasahují dokonce i do argumentační výbavy samotných návrhů Oranžového klubu.

Komentář

Rozhořčení a zneklidnění

Zajímavější než filmový dokument Rozhořčené 2012 samotný jsou reakce na něj – z různých stran. Jedna z aktérek dokumentu, Tereza Stöckelová, se zamýšlí nad tím, co se prostřednictvím dokumentu dozvídáme o české společnosti.

Image

Esej

Imperativ praxe

Zveřejňujeme úryvek ze studie Nebezpečné známosti: O vztahu sociálních věd a společnosti, kterou na sklonku loňského roku vydalo nakladatelství SLON.

Image

Komentář

Univerzity jako čítárny ve vězení

Pokud akademická obec nepojme své protesty jako hnutí, kterému jde o víc než jen o vlastní výsady, nejenže na to sama doplatí, ale bude si počínat doslova nevědecky.

Komentář

Rodina je základ státu

V této neklidné době se máme uchýlit k rodině a tradiční komunitě, sdělil nám u příležitosti výročí založení Československa prezident Klaus. Tentýž hlas se nesl i z rádia místní hospody v Pyšelích, kam si Libor, postava nového českého filmu, zašel koupit láhev zlaté Tequily.

Rozhovor

Přesouváním žetonů se důchodový problém nevyřeší

Socioložka a mluvčí iniciativy ProAlt Tereza Stöckelová vede rozhovor s odborníkem na trh práce Daliborem Holým o důstojnosti práce, o tvorbě bohatství, důchodové reformě a příčinách finanční krize.

Esej

Co nesmělo zaznít na Česko-neměckém diskusním fóru

Následující text pod názvem Poznámky „na okraj“ panelové debaty „Inovace jako odpověď na krizi? Jak lze vytvořit klima příznivé inovacím?“ je kostrou příspěvku, který by Tereza Stöckelová přednesla, pokud by to senátor Sefzig neznemožnil.

Dokument

Dopis radě fóra: Velký dialog, ale ne s každým

Dopis Terezy Stöckelové, v němž se socioložka podivuje nad zrušením své pozvánky kvůli svým kritickým postojům k politice současné vlády České republiky.

Komentář

Proč se Miroslava Kopicová stěhuje na ministerstvo průmyslu

Občanská iniciativa Věda žije! dnes pořádá happening, během nějž přestěhuje ministryni školství na ministerstvo průmyslu, kam se podle organizátorů zařazuje svým počínáním. Tereza Stöckelová vysvětluje souvislosti.

Zobrazeno 9 / 9