Heller_josef

Josef Heller

Profil

Autor je bývalý analytik odborného zázemí ÚV KSČM a člen teoretických institucí ÚV KSČM. Publikoval ve Filosofickém a Sociologickém časopise a v interních tiscích ČSAV, v samizdatech a na webových stránkách KSČM, v Haló novinách a Alternativách. Spoluautor publikací Heller, Neužil a kol. – Bojíte se socialismu? a sborníku Socialismus pro 21. století.

Komentář

Útěk reakční třídy před realitou?

Autor v polemickém textu argumentuje, že intelektuálové, podle nichž jsou národy jen nahodilé konstrukty, vycházejí z ideologie podpírající dané mocenské poměry.

Komentář

Budeme mít své Breiviky a Merahy?

Individuální frustrace, kterou není kapitalistická společnost s její rostoucí nezaměstnaností s to odvrátit, se stává významným a masovým kořenem terorismu, bez ohledu na náboženská dogmata či ideologické poučky.

Komentář

Nad diskusemi v Deníku Referendum

Způsoby myšlení, nikoli autorů, ale těch, kdo v DR nad autorskými články diskutují, vypovídají mnohé o „duchu doby". Proto je pozitivní, že se v diskusích začíná rýsovat proces probouzení vědomí občanů a schopnosti hledat alternativu.

Komentář

Lesk a bída levicových intelektuálů

Marxismus je stále mimo hru, za což mohou levicoví intelektuálové sami. Těm starším marxismus zošklivila už jeho parodie v oficiální ideologii předlistopadové elity a mladí se ho neměli kde naučit a pocvičit se v něm.

Komentář

Marta Semelová ante portas

Projev Marty Semelové, představitelky stalinského proudu v KSČM, vzbudil zlomyslný zájem médií. Její šablonovité vnímání minulosti připomíná zatvrzelé komunistobijce. Projev však obsahoval i zajímavé části, o kterých média již nereferovala.

Komentář

Kdybych to byl býval věděl

Autor se vymezuje k diskusi, kterou vyvolal jeho text o knize Pavla Pečínky. Vysvětluje, že při analýze daného tématu nepracuje jen s abstraktními kategoriemi a mechanicky aplikovanými schématy.

Image

Komentář

Ekonomické obrození jako cesta z vyloučení

Na příkladu knihy Pavla Pečínky Romské strany a politici v Evropě se autor zamýšlí nad tím, co chybí všem materiálům o Romech, které jsou v ČR zveřejňovány. Je třeba reálně zkoumat mechanismy získávání příjmů u Romů a jejich případného přerozdělování.

Komentář

Je tradiční marxismus vzdálen životu lidí?

Text Josefa Hellera navazuje volně na diskusi o slepé uličce v KSČM. Autor v něm klade otázky neomarxistům a ptá se, v čem přesně mohou lidé jako Slavoj Žižek inspirovat dnešní levici.

Komentář

Ještě k slepé uličce, možná nejen KSČM

Josef Heller reaguje na diskusi o vývoji a potenciálu současné komunistické strany. Navzdory stalinistickým proudům a pragmatikům bez idejí uvnitř strany by rád viděl KSČM jako politickou formaci hájící zájmy neprivilegovaných vrstev.

Zobrazeno 9 / 9