Adam_votruba

Adam Votruba

Profil

Autor je historik, absolvent historie a filosofie na FFUK. Působil jako učitel dějepisu a společenských věd na gymnáziu a jako programátor. V současné době je pracovníkem Národního muzea. Zabývá se výzkumem na pomezí historie a etnologie (zbojnictví, ústní slovesnost). Je autorem několika historických a etnologických publikací (Václav Babinský, Poklad na Tolštějně, Namažeme školu špekem).

Komentář

Neoliberalismus jako korupční ideologie?

Ideologie nemusí být zdaleka tím, čím se zdá být. Její obecné teze jsou formulovány tak, aby budily dojem nestrannosti a objektivních pravd. Nejenže ovšem samy o sobě nestranné nejsou, ale nejsou ani nestranně interpretovány. Zneužít lze samozřejmě jakoukoliv ideologii.

Komentář

Přejme si revoluci v politickém myšlení

Demokracii v České republice by prospělo, kdyby ji vytvářeli skuteční demokraté. Stačilo by k tomu poměrně málo: pochopit, že k tomu patří levice i pravice a že protikladem demokracie není komunismus, ale diktatura, a tudíž že „jeden antikomunismus demokracii nedělá“.

Komentář

Šoková doktrína – o vítězném tažení jedné ideologie

Kniha Naomi Kleinové, která loni vyšla v českém překladu, patří k tomu nejpozoruhodnějšímu, co se objevilo v roce 2010 na českém knižním trhu. Knihu má smysl číst z mnoha důvodů. Mimo jiné i proto, že není dobré zavírat oči před skutečností.

Komentář

Škrtící objetí manažerského kultu aneb Platón by se radoval

Z představy, že k řízení jsou potřeba pouze určité manažerské dovednosti, které vůbec nesouvisí s konkrétním odvětvím činnosti organizace, plyne řada důsledků. Mimo jiné se předstírání výsledků často stane důležitější než výsledky samy.

Komentář

Dobrá novinářská práce spočívá v upevňování prorežimních stereotypů

Když jde o to očernit kverulanty, kteří si nechtějí nadšeně utahovat opasky, ukazuje se, že každý způsob je dobrý. Stávkující jsou proto s oblibou prezentováni jako nemakačenkové a hlupáci, kteří nevědí, proč stávkují.

Komentář

Podstata peněz

V diskuzi o zadluženosti a rozpočtové odpovědnosti schází definice toho, co vlastně jsou peníze. Představa o penězích, o tom jak vznikají, kdo je vydává, čím je omezeno jejich celkové množství, zůstává vágní. Debata tak ztrácí smysl.

Komentář

Úloha intelektuálů po dvaceti letech kapitalismu

Alfou a omegou současné hospodářské politiky je hospodářský růst. Tento cíl slouží jako ideologický nástroj ospravedlňující pokles životní úrovně i politiku vyšší sociální kontroly. Úkolem intelektuála pak je kritický přístup k vládnoucí ideologii, zejména tam, kde se dostává do rozporu s realitou.

Image

Komentář

Sovětský mír aneb Dvě poznámky k roku 1968

Jako každá historická událost je i Pražské jaro roku 1968 mnohovrstevnou záležitostí, která má řadu důsledků a skrývá různé možnosti interpretace. Autor se věnuje dvěma opomíjeným bodům, které se tohoto roku týkají.

Komentář

Dva mýty o státním zadlužení

Pro uchopení problému zadlužení je třeba chápat, jak funguje finanční systém, který není úplně jednoduchý. Autor dekonstruuje dva mýty, které se v souvislosti s těmito tématy často reprodukují.

Komentář

Co chystá česká pravice aneb důsledky pravicových reforem v zahraničí

Prohlásil-li Karel Schwarzenberg, že jsme po těchto volbách zamířili do Skandinávie, pak se usvědčuje z toho, že nezná buď ekonomický program vlastní strany, nebo ekonomický zeměpis.

Komentář

Šetřit se bude! Do bezvědomí

Ve volbách slavila úspěch Kalouskova demagogie, která představovala náš státní dluh jako hrozivý, přestože je v rámci Evropské unie podprůměrný. Navíc je velmi snadné přesvědčivě vyložit, že za státní dluh může levice, nebo pravice, jak se vám zlíbí.

Komentář

Vážená redakce Lidových novin, vážená redakce Českého rozhlasu 6

Autor v otevřeném dopise polemizuje s tvrzením Lenky Zlámalové, která tvrdí, že fakticky přímé daně odvádí státu asi jedna třetina obyvatel ČR. Ostatní prý dostávají od státu na různých dávkách více, než kolik do jeho pokladny přispívají.

Komentář

Pravicová a levicová paranoia

Lidé, kteří přišli o práci, bývají podezíráni ze zneužívání podpory a sociálních dávek. Jako kdyby byla nezaměstnanost jejich vlastní vinou.

Komentář

Undergroundová teorie financí

Jsme v situaci, kdy peníze vznikají jako dluh, a jelikož jsou zároveň zatíženy úrokem, existuje v systému více dluhů než peněz. To se zdá být neudržitelné. Existují různé teorie, které nabízejí východisko. Zatím se však ocitají mimo zájem ekonomů i médií.

Komentář

Čeká nás změna ekonomického paradigmatu?

Bernard Lietaer ve své knize "Budoucnost peněz" přesvědčivě ukazuje, že peníze nejsou hodnotově neutrální, ale že vlastnosti měny mohou ovlivňovat chování lidí a v konečném důsledku i vztahy mezi lidmi.

Komentář

Marťani na straně levice

Nezpochybnitelná hodnota vlastnictví, kterou stavíme nade vše ostatní, je pouze společenským konstruktem a konsenzem. Stačí pouze změnit perspektivu a vše se jeví jinak.

Komentář

Slitování a šibenice – historické paralely ke krizi sociálního státu

Názor, podle něhož na chudé lidi musí být přísnost, má své historické paralely. Je možné, že zlatý věk sociálního státu máme již za sebou a nyní nás čeká na několik staletí trend právě opačný.

Zobrazeno 17 / 77