Adam_votruba

Adam Votruba

Profil

Autor je historik, absolvent historie a filosofie na FFUK. Působil jako učitel dějepisu a společenských věd na gymnáziu a jako programátor. V současné době je pracovníkem Národního muzea. Zabývá se výzkumem na pomezí historie a etnologie (zbojnictví, ústní slovesnost). Je autorem několika historických a etnologických publikací (Václav Babinský, Poklad na Tolštějně, Namažeme školu špekem).

Komentář

O potřebě radikální levice

Vznik radikálně levicové nekomunistické strany by posunul veřejný diskurs více doleva a umožnil by nastolit témata, na která si sociální demokracie netroufá.

Komentář

Prezidentský portrét

Autor se pokouší bilancovat politickou kariéru Václava Klause, asi nejvýraznějšího a nejrozporuplnějšího aktéra polistopadového společenského vývoje.

Komentář

Kvaziargumentace, aneb příručka pro začínající demagogy

Kapesní průvodce inteligentního čtenáře typologií falešných argumentů opakujících se v médiích

Komentář

Nacismus jako extrémní levice?

Snaha ztotožnit nacismus a fašismus s extrémní levicí přichází ze strany těch, kteří jsou přesvědčeni, že ze strany pravice přichází vše dobré, zatímco ze strany levice vše špatné, a tudíž není možné, aby něco tak zvrhlého jako nacismus bylo pravicové.

Komentář

Proč novináři mainstreamových médií nechápou nálady lidu?

Propast mezi mediální reflexí a potřebami společnosti narůstá. Novináři si nedokážou odpovědět na otázku, jak je možné, že „lid není spokojen a přitom se má tak dobře.“ Pokud si ji tedy, byť v této naivní a elitářské podobě, vůbec kladou.

Komentář

Pokles české ekonomiky a jeho interpretace

Současná česká vláda vsadila na to, že se zalíbí mezinárodním ratingovým agenturám i za cenu toho, že vyhladoví vlastní občany. Zatím, jak čísla ukazují, neslaví tato politika velký úspěch.

Analýza

Račak – důvod nebo záminka k útoku na Jugoslávii?

V kosovské vesnici Račak mělo dojít v roce 1999 k masakru albánských civilistů. Srbové toto tvrzení popírají. O Račaku toho bylo napsáno mnoho. Informace jsou natolik rozporuplné, že hledat v nich historickou pravdu se zdá jako marný úkol.

Komentář

Peníze proti kapitalismu

U příležitosti výročí sto padesáti let od narození Silvio Gesella připomíná autor jeho život a hlavní myšlenky.

Komentář

Dva příběhy o Chile

O vládě Pinocheta existují dva příběhy. Zabránil generál Allendemu zavést v zemi diktaturu a přivedl zemi na cestu ekonomické prosperity? Nebo svrhl demokraticky zvoleného prezidenta, zemi přivedl do krize a zavedl brutální policejní režim?

Komentář

Čas dluhů

Dluh je nástrojem disciplinace. Ve starověku mohl člověk upadnout pro dluhy do otroctví, dnes se formálně svobodní občané stávají otroky svých dluhů. Podle toho se pak i chovají: Nestávkují, nedemonstrují, jsou poslušní.

Komentář

Důstojné rozloučení s postkomunismem

Argumenty typu: „To chcete, aby se vrátil komunismus?“ nám při řešení současných problémů nepomohou. Stejně jako společenské problémy šedesátých let nevyřešila věta: „To chcete, aby se vrátil kapitalismus a nezaměstnanost?“

Komentář

Jsou dluhy z hlediska ekonomie dobré, či zlé?

Tomáš Sedláček se ve své knize Ekonomie dobra a zla zařadil mezi ty, kteří tvrdí, že jsme příliš rozmazlení a že krize je způsobená životem na dluh. Jak to tedy je? Je dluh opravdu špatný? Anebo je to spíš jen špatně nastavená otázka?

Komentář

Za efektivitu v kultuře

Vládní angažmá odcházejícího ministra kultury nakonec asi nejtrefněji charakterizuje jeho vlastní výrok, že není vyslancem kultury ve vládě, ale vyslancem vlády v kultuře.

Komentář

Jezuité, neoliberálové a poučení dějin

Hledání paralel v jiných historických epochách je jedním ze způsobů, jak porozumět současnému dění. K šestnáctému století se až tak často nevracíme, přesto může být srovnání s dnešní dobou zajímavé.

Komentář

Licitace Miroslava Kalouska

Miroslav Kalousek v pátek v rozhovoru pro Hospodářské noviny připustil zvýšení daní pro bohaté. Na jeho vyjádření je řada zajímavých skutečností. Bylo by například omylem vykládat si Kalouskovo vyjádření jako připuštění progresivní daně.

Komentář

Reformní ideologie

Víra v nezbytnost reforem vede jejich propagátory často k tomu, že z tohoto „axiomu“ vyvozují další závěry, jejichž logika je pochybná. Mohli bychom je stručně shrnout do dvou vět: „Reformy jsou nutné. Toto je reforma, tedy je to nutné.“

Komentář

Lze rozdělení bohatství hodnotit z hlediska spravedlnosti?

Teze, že neexistuje distributivní spravedlnost, je jednou ze základních pouček liberalismu. Nelze říci, že mzda toho je spravedlivá a jiného nespravedlivá. Prostě to tak určil trh. Naproti tomu tzv. přerozdělování je prý vždy nespravedlivé.

Komentář

O odvrácené straně mince

To, že se lidé mnohdy nedokáží podívat na druhou stánku věci, je tragikomické. Pokud však neschopnost vidět druhou stranu mince zachvátí celou společnost, pak to vede zákonitě k velkým historickým karambolům.

Komentář

Reforma je nutná, protože je zbytečná

Stále se opakující tvrzení, že reforma penzijního systému je nutná, se nezakládá na realitě. K fungování průběžného systému stačí fungující ekonomika a nesmí samozřejmě dojít k propadu příjmů v důsledku politického rozhodnutí, tak jak se stalo v ČR.

Komentář

Vox populi

Velká část populace má výhrady k současné vládě, s lékaři však většina lidí solidární není. Ti ostatně také ve své většině nebyli příliš solidární s jinými, když volili v drtivé většině pravicové strany. Každý tak sleduje své vlastní zájmy, a na jiné by měla být přísnost.

Zobrazeno 20 / 77