Adam_votruba

Adam Votruba

Profil

Autor je historik, absolvent historie a filosofie na FFUK. Působil jako učitel dějepisu a společenských věd na gymnáziu a jako programátor. V současné době je pracovníkem Národního muzea. Zabývá se výzkumem na pomezí historie a etnologie (zbojnictví, ústní slovesnost). Je autorem několika historických a etnologických publikací (Václav Babinský, Poklad na Tolštějně, Namažeme školu špekem).

Komentář

Novináři nesou zodpovědnost za ekonomickou krizi

Novináři, kteří vládu tlačili do neoliberálních reforem, na rozdíl od ministrů nenesou za své činy žádnou reálnou zodpovědnost, jejich psaní však politiku utváří mnohdy dosti zásadním způsobem.

Komentář

Krok centrální banky není snadné hodnotit

Na intervenci ČNB je zvláštní, že se používá kurzového nástroje k dosažení měnového cíle. Kurzová a měnová politika jsou přitom mezi odborníky chápány spíše jako dvě oddělené veličiny, byť k vzájemnému ovlivnění mezi nimi dochází.

Komentář

Bránit se, či nebránit se?

Adam Votruba se zapojuje do debaty o Mnichovu a o tom, zda jsme se v roce 1938 měli bránit. Edvard Beneš národ postavil před falešnou dichotomii – bránit se bez cizí pomoci znamená zánik národa, podřídit se znamená jeho záchranu.

Komentář

Co chybí předvolebním kampaním ČSSD

ČSSD měla v předvolební kampani prakticky jediné heslo: „Prosadíme dobře fungující stát.“ Po letech vládnutí pravice, kvůli jejímž reformám začal selhávat stát v poskytování svých základních funkcí, nebylo až tak špatné. Bylo to však trochu málo.

Komentář

Hříchy čechoslovakismu

V pondělí 28. října jsme si připomněli vznik samostatného československého státu. U této příležitosti se můžeme zamyslet nad historií a vývojem čechoslovakismu.

Komentář

Nová lokální měna na Šluknovsku

Plán na zavedení regionální doplňkové měny je projekt, který je pro Šluknovsko vhodný. Bylo by dobře, aby se zdejší experiment s lokální měnou vydařil a aby se podařilo překonat potíže, na něž téměř všichni tvůrci podobných projektů naráží.

Komentář

Kde hledat satiru?

Krize je všude, kam se podíváme. A k tomu všemu není čemu se smát. Citelně chybí dobrá politická satira. Zbývá jen pobavení z nechtěně komických výroků politiků a novinářů.

Komentář

Fenomén pan Janíček z Brna

V lidové kultuře staré prvky mizí jen velmi pozvolna. V prostředí elit se objevuje mnohem radikálnější řez. Lid na rozdíl od elit neuplatňuje absolutní negaci dosavadních názorů. Zdánlivě nesourodé představy jako bolševismus a katolicismus mu nevadí.

Image

Komentář

Ztráta paměti mezi komunismem a kapitalismem

Po roce 1989 byla ve východoevropských zemích do jisté míry vymazána paměť, minulost totálně znehodnocena a v nastalém ideovém vakuu se uchytil neoliberalismus jako jediná oficiální ideologie. Ti chudší tak dnes nemají svůj hlas ve veřejné debatě.

Komentář

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí je na spadnutí

Čistě kunsthistorická argumentace, se kterou přicházejí zastánci znovuvztyčení Mariánského sloupu na pražském Staroměstském náměstí, je klamavá: sloup od počátku měl a dodnes má také politický význam.

Komentář

Juraj Jánošík – mytický hrdina i historická osobnost

Připomínáme si třísté výročí smrti Juraje Jánošíka, historické postavy, která byla v lidové představivosti mytizována, jejíž činnost ovšem skutečně nepostrádala sociálně-politický rozměr.

Komentář

„Šafář Nykles byl vožralej jak prase“

Když dva dělají totéž, není to totéž: Protestuje-li někdo proti našemu establishmentu nebo proti spřáteleným režimům, je jeho protest zesměšňován; protestuje-li někdo proti režimům označeným za nepřátelské, je hrdinou.

Komentář

Je rozpor mezi pravicí a levicí výsledkem štvavých kampaní?

Neporozumění mezi českou pravicí a levicí není způsobeno účelovými kampaněmi, nýbrž dogmatickým prosazováním neoliberální politiky, která vyostřuje sociální konflikt.

Komentář

Démonizace Miloše Zemana neslavila úspěch

Ačkoliv velká většina médií líčila Miloše Zemana jako lháře a alkoholika a jeho volbu podávala jako mravní selhání, řada voličů nepřijala jednostranný mediální obraz a volila bez ohledu na sdělovací prostředky.

Komentář

Je strategické darovat prezidentskou funkci neoliberální pravici?

Jakkoliv to někteří komentátoři tvrdí, není vůbec samozřejmé, že volba Karla Schwarzenberga v druhém kole prezidentského klání je pro levici strategičtější.

Komentář

Existence různých typů peněz je realitou

Vliv peněžního systému na reálné hospodářství není dosud v hlavním proudu ekonomie plně doceněn. O tom, jak dalece peníze spoluutvářejí chod ekonomiky, svědčí mj. alternativní měny.

Komentář

Peníze bez úroku za Velké hospodářské krize

Uveřejňujeme ukázku z připravované knihy Adama Votruby „Paradox úroků – dějiny konceptu bezúročné měny“, která by měla vyjít v roce 2013 v Nakladatelství Doplněk. Vybraná ukázka pochází z kapitoly „Německá wära“.

Komentář

Nespokojenost není program

Demokratická levice má jasný cíl – zachování sociálního státu, nenabízí ovšem dostatečně přesvědčivá řešení k jeho dosažení. Není možným řešením mezinárodní dohoda o vzdání se určitých jednání v ekonomice?

Komentář

Černý pátek sedmnáctého listopadu

Pozoruhodná kniha slovenského historika Jozefa Leikerta se věnuje událostem spojeným s uzavřením českých vysokých škol v době nacistické okupace.

Komentář

Ohlédnutí za rozpadem Československa

Československo byl smysluplný a životaschopný projekt; jeho rozpad je ovšem historickou realitou, na níž lze nalézt klady i zápory.

Zobrazeno 20 / 77