Chris Grove

Profil

Autor je členem Mezinárodní sítě pro hospodářská, sociální a kulturní práva (ESCR‑Net).

Komentář

Lidská práva a boj za odstranění chudoby

Právě vychází nová kniha „Právo nežít v chudobě: chudoba jako porušování lidských práv“, kterou připravila mezinárodní síť občanských organizací Social Watch. Text je pasáží z této publikace.

Zobrazeno 1 / 1