Cerny_fotka_vyrez_dr

Jan Černý

Profil

Autor je filosof. Absolvoval Filozofickou fakultu MU v Brně a Evangelickou teologickou fakultu UK v Praze. Učí filosofii na Institutu ekumenických studií a pracuje na disertaci v oboru současné francouzské fenomenologie. Působil v Masarykově demokratické akademii a v Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Byl redaktorem rubriky Názory Deníku Referendum.

Sloupek

Záhady volebního rozhodování

Podle čeho se vlastně lidé rozhodují ve volbách? A v čem je česká postkomunistická situace specifická?

Sloupek

Krize sociálního státu a krize smyslu

Ohrožen dnes není pouze sociální stát, ale především jeho politické a kulturní předpoklady. Cesta k jeho udržení musí být též cestou k obnově těchto předpokladů.

Sloupek

Církve politizované antipoliticky

Církevní představitelé by do předvolebního boje neměli vstupovat; vedle zásadních důvodů pro takovou zdrženlivost je aktuální též hrozba, že odhalí svou politickou naivitu.

Sloupek

Prázdný střed a zdivočelé okraje

Namísto řádné veřejné rozpravy máme zákopovou válku a namísto zmnožování idejí souboj dobra a zla. Jsme schopni tuto situaci změnit?

Sloupek

Svazačka Jiřina Šiklová

Ideologická zaslepenost a agitační horlivost není jen výsadou mládí. Působení Jiřiny Šiklové v české politice ukazuje, že svazáctví kvete v každém věku.

Image

Sloupek

Surreálné jaro

Časně jarní květy slibují, co nemohou splnit - trvalost světla a tepla a věčný růst; vytvářejí ovšem přeludný obraz reality, v níž se nelze dobrat konce.

Image

Sloupek

Co je to vzkříšení?

V nesnadném úkolu meditace Kristova vzkříšení pomáhají zkušení radou: zkuste si představit třeba splnění toho nejtajnějšího přání. Ale co je nejtajnějším přáním? Bůh sám?

Sloupek

Jak se dělá politika v ČSSD

Zkusme krátce nahlédnout do politické kuchyně jedné z parlamentních stran. Zdalipak je všechno tak odpudivé a upadlé, jak si to česká společnost, odcizená politice, maluje?

Sloupek

Růst růstu a spása

Jak spolu souvisejí Luther a ekonomický růst? A co všechno má ještě růst vedle našich mezd?

Sloupek

Sáblíková, literatura a česká politika

Ačkoliv Deník Referendum píše „o všem kromě sportu,“ nesportující sloupkař se vrací k úspěchu Martiny Sáblíkové; a to jenom proto, aby ukázal, že dokonce ani nejrychlejší rychlobruslařka světa českou politiku nespasí.

Sloupek

Brno – město nákupů

Nepřeberná škála zboží, kterou jsme v dobách tržního hospodářství zaplaveni, nám nezaručuje, že koupíme to, co potřebujeme.

Sloupek

Křesťanství s marxismem i bez něj

K diskusi o vztahu křesťanství a marxismu, kterou svým sloupkem „Kristus ateista“ rozproudil Michael Hauser, se připojuje poznámka zpochybňující potřebu samotného „rozhodování“ mezi křesťanstvím a marxismem.

Sloupek

Iluze o Straně zelených a havlovská inteligence

K polemice kolem bursíkovské a liškovské Strany zelených, která probíhá na stránkách Deníku Referendum, bych rád připojil jednu historizující a jednu aktuální poznámku.

Sloupek

Uhranuti kapitalismem

Jak dalece se alternativy vůči kapitalismu opravdu od kapitalismu liší? Autor sloupku polemizuje s marxisticky orientovanou částí politické levice v otázce hledání politických alternativ.

Sloupek

Čeští katoličtí biskupové a neoliberalismus

V pokračující diskuzi o křesťanských hodnotách polemizuje autor s názory biskupů Vlka a Radkovského, kteří se ve svých veřejných projevech namísto sociálně kritického nazírání na současný vývoj spokojují s mainstreamovým pohledem pravicovým.

Sloupek

Jiný svět mezi slabostí a silou

Jiný svět je možný a záleží jen na nás, jaký bude. Účastníci rozličných akcí sociálního fóra vytvářejí ve svých aktivitách alternativy ke stávajícímu řádu a musejí proto zvažovat podobu rozchodu s ním.

Sloupek

Hamburský Bůh po Osvětimi

Návštěva Hamburku se kromě jiného může českému evangelíkovi stát důkazem, že církev nemusí být jen do sebe zahleděná instituce reprodukující vlastní subkulturu.

Sloupek

Úřednická vláda českého narcismu

Zalíbení v úřednické vládě může též znamenat ztrátu významů, které demokratická politika vytváří a za něž jsme bojovali v listopadu 1989.

Image

Sloupek

O sněhu

Pokud nejste motorista, bezdomovec či majitel domu v sousedství veřejného chodníku, mohou se pro vás zimní spousty sněhu stát zářivým přívalem, který prolamuje bláznivý chod naší civilizace a vrací vás zkušenostem starým, prastarým.

Sloupek

Václav Havel a pravda

Revoluční okouzlení slavným Havlovým heslem o pravdě a lásce vítězícími nad zlem a nenávistí by nás nemělo odvést od kritické analýzy vztahu „pravdy“ a politického jednání.

Zobrazeno 20 / 45