Jirka

Jiří Silný

Profil

Autor je duchovním Církve československé husitské, překladatelem, publicistou a pedagogem, studoval teologii v Praze a Berlíně. V minulosti pracoval jako zemědělský dělník, v současné době je ředitelem Ekumenické akademie. Je aktivním účastníkem několika kampaní a mezinárodních sítích zaměřených na problémy rozvoje a udržitelné budoucnosti.

Sloupek

Za co stojí úspěch

Pokud je společností uznávaný úspěch chápán jako kořist, a nezáleží-li na tom, jakými prostředky bylo úspěchu dosaženo a kdo zaplatí účet, vytváří se tak velmi nejistý svět pro všechny, i pro úspěšné.

Sloupek

Banány a republiky

V banánových republikách jsou rozhodující ekonomické zájmy a politika je od toho, aby jim sloužila. Zdání republikánské demokracie se v takovém případě udržuje jen tak dlouho, dokud to nebrání obchodu.

Sloupek

Potřeby jsou omezené, to žádostivost je nekonečná

Zdálo by se, že jednou už konečně budou mít lidé dostatek a nebudou se již muset honit za dalšími požitky a majetky. S jídlem však roste chuť.

Sloupek

… A skutečným teroristou jsem byl já

Mike Prysner je jedním z válečných veteránů, kteří poukazují na nesmyslnost a obludnost válečných konfliktů. Jeho jednoduchá, ale promyšlená sdělení ukazují příčiny války a mechanismy ovládání lidí do ní posílaných.

Image

Sloupek

K čemu jsou potřeba chudí

Přestože se zdá, že chudí lidé jsou jen na obtíž, při bližším pohledu je zřejmé, že ti bohatí by bez vykořisťování těch chudých mohli jen těžko dosáhnout svých úspěchů.

Sloupek

Škoda, že se nezbláznil

Pro změnu ekonomického systému, která musí přinést udržitelnější a spravedlivější podobu hospodářského života, nestačí racionální argumenty. Je třeba pro tento zápas motivovat co nejvíc lidí, vzbudit víru, že jiný svět je možný.

Sloupek

Jak na to jdou v Německu. Institut solidární moderna

Roztříštěné iniciativy na levici by se mohly pokusit, obdobně jako v Německu, vytvořit platformu, která by byla partnerem politickým silám. Neboť doba je na to zralá.

Sloupek

Off-shore farming aneb nový způsob kolonialismu

Od roku 2006 nakoupili zahraniční investoři odhadem patnáct až dvacet milionů hektarů půdy v chudých zemích Asie, Jižní Ameriky, Afriky a východní Evropy. A to je teprve začátek. Říká se tomu off-shore farming.

Sloupek

Hluk ve veřejném prostoru a Linecká charta

Všudypřítomný hluk snižuje kvalitu života. V Linci se rozhodli proti němu bojovat. Vycházejí z předpokladu, že akustický prostor je veřejným statkem a patří všem, všichni za něj máme odpovědnost a také všichni bezprostředně vnímáme jeho kvalitu.

Sloupek

Fakta jsou přátelská. Úvaha povolební

Levice by měla konečně pochopit, že nestačí hesla, že dokonce ani nestačí mít lepší myšlenky než má konkurence, že nestačí ani jen bránit zbytky sociálního státu, jakkoli je to důležité, ale že je třeba vytvářet solidní alternativní koncept.

Sloupek

Rovnost šancí

V nadcházejících volbách se bude rozhodovat o nejednom mýtu. Jedním z nich je představa, že existuje rovnost šancí. Tedy, že všichni můžeme dobře žít. I ti, kteří umírají hlady a žijí v bídných podmínkách. Stačí jen chtít.

Sloupek

Fialový velbloud a „Žralok roku“

Mnichovský Kirchentag – církevní sněm nebo spíše festival – měl letos opět hojnou účast. Vystoupila zde i řada známých osobností. Přesto celé akci něco chybělo. Jakýsi hlubší rozměr.

Sloupek

S hlavou v oblacích

Všudypřítomné reklamy poskytují o jeden důvod navíc odjet z města ven a užívat si přírody. Není však řešením definitivně se odloučit od neřestí tohoto světa. Pouze je potřeba si občas odpočinout.

Sloupek

Náš klidný spánek chrání firma FRONTEX

Ekonomičtí uprchlíci nejsou chráněni mezinárodním právem, vychází se pravděpodobně z předpokladu, že život v extrémní chudobě není důvodem k podání pomocné ruky. Těm politickým pak nesmíme dát šanci o azyl vůbec požádat.

Sloupek

Evropský rok proti chudobě a sociálnímu vyloučení?

Ačkoli Evropská unie deklaruje rok proti chudobě, reálné kroky vedou spíše ke zbídačování stále více obyvatel. Odbourávání sociálního státu však vede k napětí, s nímž má Evropa jen špatné zkušenosti.

Sloupek

Školy, nebo vězení?

Společnost, která vydává více prostředků na vězeňství nežli na školství, nemá budoucnost. Nechceme-li směřovat k takovému modelu, je třeba více se podílet na rozpravě o budoucím směřování a na řízení společnosti.

Sloupek

Jak je to s tou Kubou?

Je Kuba rájem na zemi, nebo tvrdou a nelítostnou diktaturou? Vzdálená země, o které se vypráví tolik různorodých mýtů a skazek, se nakonec všem klišé vymyká.

Sloupek

Jak slepý k houslím

Dosavadní zahraniční politika České republiky se vyznačovala loajalitou k USA a opomíjením zásadních témat. Nadcházející volby jsou příležitostí ke změně i v této oblasti.

Sloupek

Před třiceti lety byl zavražděn arcibiskup Romero

Arcibiskup Romero představuje lidskou tvář katolické církve. Hlásal, že církev, která nevezme věc chudých za svou, není pravou církví Ježíše Krista. Stal se známým jako „hlas těch, kteří hlas nemají“.

Sloupek

Pryč s tělem? Úvaha předvelikonoční

Transhumanismus je intelektuální a kulturní hnutí, které podporuje využití vědeckých objevů a technologií k vylepšování nežádoucích a nepotřebných aspektů lidské schránky.

Zobrazeno 20 / 157