Jirka

Jiří Silný

Profil

Autor je duchovním Církve československé husitské, překladatelem, publicistou a pedagogem, studoval teologii v Praze a Berlíně. V minulosti pracoval jako zemědělský dělník, v současné době je ředitelem Ekumenické akademie. Je aktivním účastníkem několika kampaní a mezinárodních sítích zaměřených na problémy rozvoje a udržitelné budoucnosti.

Sloupek

Má tu někdo rád mušle?

Firma Shell má na svém kontě řadu pochybení. Jako všechny významné firmy má i tato vzorný kodex etických principů. Závazky však nepodléhají kontrole, takže teprve když dojde k trestným činům, je možné před soudem volat firmu k odpovědnosti.

Sloupek

Smát se nebo plakat?

Občané evropských zemí se k současné krizi systému staví různě. Někde se bouří, jinde ještě vyčkávají. Jak se k situaci postavíme v České republice, je zatím nejasné. Snad už brzy budeme vědět víc a energie se napne tím správným směrem.

Sloupek

Proč bude Německo bez atomu

Německo se vydává na průkopnickou cestu: jako první průmyslová velmoc volí přechod k obnovitelné energetice. Takové rozhodnutí nespadlo z nebe, ale jsou za ním desetiletí debat, výzkumů, postupných praktických kroků a zejména občanské angažovanosti.

Sloupek

Kafe a kapitalismus

Káva a kofein nejsou sice k životu nezbytně nutné, ale jejich konzumace jej může velmi zpříjemnit. Je ovšem dobré vědět, jakou kávu vlastně pijeme. A dnes není tak složité zjistit si to.

Sloupek

Jak se stát muslimem

Lidská civilizace potřebuje spirituální diverzitu vnímat jako bohatství, a ne jako ohrožení. Generalizovat vlastnosti muslimů nebo křesťanů nemá smysl. Obě množiny vykazují řadu obdobných podmnožin: světce, vrahy, fanatiky i osvícené mudrce.

Sloupek

Jakpak je dnes v Hondurasu?

Situace v Hondurasu ilustruje problémy současného světa. Pučisté vystřídali vládu, která usilovala o zlepšení postavení chudých vrstev země. Výsledkem je dosud nebývalý rozprodej přírodních zdrojů země. A političtí oponenti jsou potlačováni silou.

Sloupek

Bezmoc a magie

Civilizace, která se honosí nahromaděným vědeckým poznáním a nepředstavitelnými technickými schopnostmi, naprosto selhává při celkem jednoduchém úkolu: využít těch možností k prospěchu všech, k překonání anachronického rozdělení světa na hladovějící a přesycené.

Sloupek

Mnichovská hysterie?

V případě jaderné energie lze hovořit o obsedantním jednání českých médií, když se i velmi fundovanou, odbornou a občanskou společností hlídanou diskusi o jádru v sousedním Německu snaží popisovat jako hysterickou.

Sloupek

Bolívarští piráti Karibiku na zadním dvorku Ameriky

Latinská Amerika poskytuje dostatek námětů k přemýšlení o postkapitalistických alternativách. K tomu, abychom tamní situaci lépe pochopili, je třeba o ní něco vědět. I k tomu mohou sloužit velmi zajímavé knihy, které k danému tématu vyšly.

Sloupek

O včelách a lidech

Lidé žijí v iluzi, že v jednadvacátém století disponují takovými technologickými schopnostmi, že mohou být nezávislí na přírodě. Budeme vše řešit technicky? Dokážeme udělat umělé včely? A umělé ryby?

Sloupek

Levice ve střední a východní Evropě

Levice je široký a sporný pojem, a to i v rámci zemí bývalého východního bloku. Jako levice se označují postkomunistické strany sociálně demokratického typu, které ale v období transformace obvykle pragmaticky plnily neoliberální agendu.

Sloupek

Décroissance

Ekonomicko-politický koncept décroissance, pro který neexistuje zatím vhodné české slovo, je opakem růstu, tedy umenšováním, rozumí se ekonomickým. Růst, jak mu obvykle rozumíme, podle tohoto konceptu nemůže pokračovat donekonečna.

Sloupek

Vybydlená planeta

Situace na naší planetě bude čím dál častěji zavdávat příčinu k nepříjemným řešením. Hromadné přesuny obyvatelstva jistě nebudou výjimkou. Česká republika se zatím chová tak, jako by žádné budoucnosti nebylo.

Sloupek

Těžkosti s lehkým kovem

Těžba hliníku, třetího nejrozšířenějšího prvku na světě, je často provázena obtížemi a komplikacemi. Příklad severoindického státu Urísa, kde těžba negativně zasáhla jak místní komunity, tak i životní prostředí, stojí za pozornost z mnoha důvodů.

Sloupek

Věřme své vládě

Pokud se nám nelíbí reformy, které vláda připravuje, měli bychom si uvědomit, že to všechno může fungovat jen tehdy, když s tím budeme souhlasit nebo si to necháme líbit. Když budeme mlčet, bude to jenom horší a horší.

Sloupek

Změny a integrační procesy v české občanské společnosti

Autor zveřejňuje svůj příspěvek ze semináře PO PÁDU – ČAS NA ZMĚNU, pořádaném českou koalicí Social Watch a Masarykovou demokratickou akademií pod záštitou místopředsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Lubomíra Zaorálka v Poslanecké sněmovně dne 23. Února 2011.

Sloupek

Oběti bez konce?

Neviditelná ruka trhu vyžaduje ekonomické oběti a zvláště v době krize se musí obětovat téměř všichni. Někteří se musí uskrovnit v míře luxusu, jiní se musí vzdát života, když není co jíst. Každý podle svého postavení a podle svých možností.

Sloupek

Jak se slušně oblékat

Dnes je snadné oblékat se levně, stejně jako není problém oblékat se velmi draze, decentně nebo extravagantně, cokoli chcete. Ale zatím je dost těžké oblékat se slušně. Nejslušnější by asi bylo chodit bez oblečení, ale na to je tu momentálně moc velká zima.

Sloupek

Pražská škola alternativ

Floskule „There is no alternative“ našla ve světě řadu aktivních odpůrců, kteří chtějí vytvořit lidštější svět. Z potřeby odhalovat lži a omyly těch, kdo hlásají jedinou pravdu, a informovat se o těchto aktivitách vznikl projekt Pražská škola alternativ.

Sloupek

Založena Česká křesťanská environmentální síť

Církve nemusí charakterizovat především vyplazený jazyk, jak se bez dechu ženou za rychle pádící dobou. Biblický bůh je na straně chudých, bezmocných, trpících a ponižovaných. Křesťané, kteří si to uvědomují, se stávají silou proměny a svobody.

Zobrazeno 20 / 157