Jirka

Jiří Silný

Profil

Autor je duchovním Církve československé husitské, překladatelem, publicistou a pedagogem, studoval teologii v Praze a Berlíně. V minulosti pracoval jako zemědělský dělník, v současné době je ředitelem Ekumenické akademie. Je aktivním účastníkem několika kampaní a mezinárodních sítích zaměřených na problémy rozvoje a udržitelné budoucnosti.

Sloupek

Stříbropěnná řeka Santiago

Nadnárodní koncerny znečišťují mexickou řeku Santiago tak, že se stala doslova smrtonosnou. Dokumentární film a putovní výstava fotografií se na problém snaží poukázat a vyzvat k nápravě.

Komentář

Obrázky ze života náboženského

Do Čech dorazila ampule s krví blahoslaveného Jana Pavla II, která bude uctívána jako relikvie. Je to součást plánu na vytváření co nejhoršího PR církví, nebo naopak rafinovaný způsob, jak přimět věřící, aby se konečně vzbouřili?

Sloupek

Jinde sociální byty, u nás kotce

Právo na důstojné bydlení je politické téma a musí se prosadit prostředky politického boje proti dnes vládnoucím politickým stranám lidí, kteří se řídí zásadou, že se každý má postarat jen sám o sebe.

Sloupek

Lži o Řecku

O Řecku se traduje celá řada mýtů. Skutečnost, že Řekové sami jim nevěří a naopak proti celé situaci protestují tak, že bychom se od nich mohli učit, zůstává utajena.

Sloupek

Meritokracie

Finanční i politické elity si svou moc stále více podržují nedemokratickými prostředky; instituční zajištění rovnosti přitom zvyšuje bohatství a lepší vyhlídky všech.

Sloupek

Nezbadatelnost trhů

Trhy, hojně obdařované antropomorfologickými chararkteristikami, nejsou samostatným subjektem ekonomického dění, nýbrž lidským výtvorem, skrze nějž jedni bohatnou a druzí chudnou.

Sloupek

Komu patří voda (Berlín III)

Za privatizaci zásobování vodou v Praze platíme zvyšováním ceny vody. V Berlíně to probíhalo stejně, ale lidé se na radnici vynutili deprivatizaci vodáren a cena vody se začala zase snižovat.

Sloupek

Záludné otázky (Berlín II)

Berlín možná předjímá budoucnost, v níž budou letadla používat zase jen ti nejbohatší: redukuje počet letišť a na těch bývalých umožňuje např. pěstovat zeleninu.

Sloupek

Návrat k přírodě (Berlín I.)

Návrat k přírodě není automaticky řešením našich civilizačních problémů. I příroda nám může vládnout špatně, stejně jako my jí a nikdy nejsme zbaveni nutnosti volit.

Sloupek

Sociální politika tam, kde ji provozují

Příklady pozitivních trendů neznamenají, že globální chudoba není stále obrovským problémem. Ale odhodlání změnit svůj úděl a naděje, že se to společně podaří, charakterizuje dnes životní pocit v mnoha chudých zemích.

Sloupek

Via facti

V Rakousku vznikla již před lety Farářská iniciativa, sdružující kolem 350 duchovních. Nedávno vydala „Výzvu k neposlušnosti“. V ní se duchovní vymezují proti římskému odmítání dávno potřebné církevní reformy.

Sloupek

Toto není Evropa

Jako výsostný umělec a intelektuál nás René Magritte učí poznání, že přední lidskou ctností a povinností je pochybovat a přemýšlet a pomáhá tak rozšiřovat prostor svobody.

Sloupek

Šaríja pro bankéře

Charles Péguy patřil k onomu poměrně vzácnému druhu myslitelů, kteří v sobě spojují vášnivé socialistické přesvědčení a hlubokou náboženskou víru, která zpravidla neznamená lásku k církevní instituci.

Sloupek

Melounová revoluce

Pokud bude občanů, kteří se nechají poučit a začnou být aktivní, dost, není úplně důležité, kde a jak se budou angažovat - jestli v politických stranách, občanských hnutích, odborech, ve veřejném nebo soukromém sektoru, v médiích.

Sloupek

Rosalie Luxemburgová

Rosa Luxemburgová byla dlouho neprávem opomíjena. Teprve nová levice a představitelé a představitelky emancipačního hnutí šedesátých a sedmdesátých let ji začali znovu objevovat a o jejích myšlenkách diskutovat.

Sloupek

Čtení o rasismu a jiných hovadstvech

Dvě novější a jedna starší kniha vypráví o strachu a o nenávisti, která hledá svůj cíl a také o odvaze k důstojnému životu.

Sloupek

Naděje

V zápasech a krizích, které probíhají, a které se budou v následujícím roce nepochybně prohlubovat, schází nějaká naděje. Přitom je to naprosto zásadní pocit, který dává sílu žít.

Sloupek

Periferie a chleba

Ježíšův odkaz symbolizuje osud bezdomovců, pronásledovaných migrantů, politických a náboženských disidentů a obětí zvůle mocných všech dob. Nedejme se zmýlit tím, že se k jeho jménu hlásí i ti, kdo z jiných lidí dělají bezdomovce a oběti nespravedlnosti.

Sloupek

Fukušima a prodaná temelínská nevěsta

Po čase se zase objevily nějaké zprávy o Fukušimě. Jedna z nich říká, že už se podařilo všechno ochladit a žádné nebezpečí nehrozí. Jiná oznamuje, že likvidace trosek bude trvat čtyřicet let.

Sloupek

Jezte kroupy

Historie jedné rodiny, která vlastnila velký průmyslový podnik, ukazuje jak to v Evropě v minulém století chodilo.

Zobrazeno 20 / 157