Img_3522

Blanka Vosecká Veselá

Profil

Autorka vystudovala literaturu a genderová studia. Je členkou Genderové expertní komory České republiky a vedoucí Genderové odborné sekce Strany zelených. Pracuje jako lektorka integračně-adaptačních kurzů pro cizince a jako odborná asistentka na MČ Praha 3.

Komentář

„Mohla si za to sama!“ – jak se bavíme o znásilnění

Oběti násilí se vinou médií často stávají oběťmi ještě jednou, a to v momentě, kdy média o jejich utrpení informují necitelně, bulvárně, uvedou jejich identitu nebo si libují v drastických podrobnostech.

Zobrazeno 1 / 1