C1

Klára Goldstein

Profil

Autorka se zajímá o latinskoamerickou literaturu a politiku, zejména Chile. Žije a působí v Olomouci, kde je doktorandkou na katedře bohemistiky FF UP. Překládá texty Pabla Nerudy, Manuela Silvy Aceveda či Antonie Torres. Kromě toho je redaktorkou, publicistkou a básnířkou. V roce 2015 se stala vítězkou Literární soutěže Františka Halase. Vyšly jí sbírky Úpatí vichřice (2011), Milíře (2016) a Kenotaf (2018).

Image

Komentář

Dlouho očekávaná revoluce?

Stále trvající bouře a protesty v Chile nelze vnímat jen skrze jednotlivé požadavky, excesy či dílčí ústupky. Rozhořčení tu má více příčin a hluboké kořeny. Klára Goldstein přibližuje, proč je adekvátní mluvit v daném kontextu o revoluci.

Zobrazeno 1 / 1