K_kovsk_

Matyáš Křížkovský

Profil

Autor je studentem doktorandského programu na Ústavu politologie FF UK, v rámci nějž se zaměřuje na sociální hnutí a problematiku vztahu životního prostředí, technologií a moderního politického myšlení. Zároveň je šéfredaktorem webu Encyklopedie migrace.

Komentář

Okupační stávka za klima na Univerzitě Karlově, aneb „nechceme oteplování, ale ani Zimu“

Platforma Univerzity za klima organizuje dvoudenní stávku na nejstarší české vysoké škole. Jeden z členů iniciativy vysvětluje důvody jejího vyhlášení.

Zobrazeno 1 / 1