Bez_n_zvu

Barbora Chrzová

Profil

Autorka působí v Konsorciu nevládních organizací pracujících s migranty v ČR, kde se věnuje přípravě odborných analýz a stanovisek a komunikaci priorit s politiky a dalšími aktéry, a zároveň v Prague Security Studies Institute jakožto programová manažerka. Vystudovala politologii na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy a teritoriální studia se zaměřením na Balkán a východní Evropu na Fakultě sociálních věd UK, kde dále pokračuje v doktorském studiu. Mezi hlavní oblasti jejího zájmu patří politika a společnost v jihovýchodní Evropě, zejména téma politiky paměti a identity.

Komentář

Chceme víc zahraničních pracovníků. Investovat do integrace se nám ale nechce

Pokud chceme zaplňovat chybějící pracovní místa zahraničními zaměstnanci, musí jejich příchod doprovázet efektivní integrační politika. Řešit systémové problémy omezováním jejich práv je krok špatným směrem.

Zobrazeno 1 / 1