156576572513608677

Martin Škorpík

Profil

Autor je entomolog. Dlouhodobě působí ve Správě Národního parku Podyjí a je držitelem Ceny J. E. Purkyně za popularizaci biologie.

Image

Komentář

V přírodě blízkých podmínkách Národního parku Podyjí škody nevznikají

Jak působí klimatická změna na přírodu Národního parku Podyjí? Sucho tu sice hubí stromy, ale tím nepůvodní jehličnaté porosty ustupují navracejícím se přírodě blízkým společenstvům.

Zobrazeno 1 / 1