Petrleyer

Petr Leyer

Twitter @LeyerPetr

Profil

Autor je právník, působí v Transparency International. Tematicky se zaměřuje především na problematiku ochrany oznamovatelů (whistleblowerů), střetu zájmů, veřejných zakázek, nastavování vnitřních protikorupčních mechanismů ve veřejné i soukromé sféře a fungování územních samospráv.

Komentář

Regulace lobbingu ve světle neodpovědnosti prezidenta republiky

Poslanecká sněmovna projednává zákon o regulaci lobbingu. Je to krok správným směrem, ovšem s celou řadou nedostatků, z nichž vynětí prezidenta je jen tím nejviditelnějším, nikoli nejzávažnějším.

Zobrazeno 1 / 1