Trochtov_

Kristýna Trochtová

Profil

Autorka je ekofeministka, socialistka a fanynka spekulativní filosofie. Studuje na FF UK.

Komentář

Na obranu Prague Pride před „revolucionáři“

Kromě „oficiálního”, sponzory a granty podpořeného duhového pochodu hrdosti se v Praze koná také Alt*Pride, který touží být jeho radikálnější alternativou. Je tomu ale skutečně tak? A v čem je jeho deklarovaná radikalita problematická?

Zobrazeno 1 / 1