Foto11

Tomáš Tožička

Profil

Autor je technik, teolog a rozvojový pracovník. Do 1989 pracoval v dělnických profesích. Po té vystudoval teologii v Praze a Atlantě. Založil Středisko ekonomicko-sociálních aktivit v Mostě a Litvínově zaměřené na komunitní práci, nezaměstnanost a ubytování matek v krizových situacích. Od 1999 se věnuje rozvojové problematice a otázkám globální odpovědnosti. Byl koordinátorem elektrifikačních projektů v Angole, Bangladéši a Zambii. V současnosti se věnuje podpoře Cílů udržitelného rozvoje.

Sloupek

Klaus di Tutti Capi

Otec zakladatel mafiánského kapitalismu si na Hrad pozval vládní politická kápa. Smyslem schůzky je zabránit válce gangů, která už neohrožuje jen prosté občany, ale může poškodit i vládnoucí ekonomické struktury.

Sloupek

Osm hodin kapitalismu bez Jacka Bauera

Média nás neustále masírují akčními scénami, které by snad měly něco řešit. Pravda je ovšem taková, že v honbě za penězi převažuje lhaní, šlendrián a nekompetentnost. Jako ve Fukušimě.

Sloupek

Bydžovské zmatky

Aktivisté demonstrující proti rasismu v Novém Bydžově prokázali solidaritu i odhodlání. Slabinou byla nezvládnutá organizace a technická podpora.

Sloupek

Kapitalismus versus spotřebitelé

Vydělávat peníze je důležitější než cokoli jiného. Otázkou je k čemu. Vyděláme více peněz šizením služeb, abychom si mohli koupit více ošizených produktů. A budeme šidit i rodinu a kamarády, protože pro samé vydělávání na mizerné šunty nám na ně nezbývá čas.

Sloupek

Masy a elity

V poslední době se stále častěji setkáváme s bouřícími se masami. Nositel Nobelovy ceny Elias Canetti upozorňoval na jejich nebezpečí. Názory na možná řešení jsou různé.

Sloupek

Křesťanský paternalismus a levicový etatismus

Autor hledá odpověď na otázku, proč jsou evropské církve tak málo angažovány v levicové politice a proč mimo Evropu je tomu spíše naopak. Text vychází z jeho příspěvku pro sobotní konferenci Náboženství a levice, kterou pořádala Křesťansko-sociální platforma ČSSD - Iniciativa pro sociální a náboženský dialog.

Sloupek

Chudoba napříč Evropou

Chudoba se v Evropě v dobách ekonomického rozkvětu nezmenšuje, a v dobách krize roste. Opětovné omezování minimálních příjmů, které přivádí další a další jednotlivce a rodiny do nedůstojné chudoby, může vést k destabilizaci s fatálními důsledky.

Sloupek

Krize z pohledu zdola

Včera byla v Brně představena česká verze zprávy koalice Social Watch s názvem „Po pádu – čas na změnu“. Je z ní zřejmé, že krize, způsobená nezodpovědností finančních elit, se celosvětově přenáší na nejchudší.

Sloupek

Lesk a bída mikroúvěrů

Mikrofinance a etické financování vznikly na pomoc těm nejchudším, k rozvoji jejich komunit, malého a středního podnikání. Dnes jsou především nástrojem lichvy a obohacování těch nejbohatších.

Sloupek

Prozření pravicového ekonoma

Ekonom Kohout je další českou celebritou, která náhle prozřela. Rozhodl se opustit vládní NERV, protože korupce a tunelování ve veřejných zakázkách jsou nejen běžné, ale navíc to umožňuje i stávající zákon. Je dobře, že se to k němu konečně doneslo.

Sloupek

Krize a svědomí

Politici napříč stranickým spektrem prosazují v době krize škrty především v sociálních výdajích. Zdá se, že obyčejní lidé to vidí jinak. Dary od soukromých osob na sociální pomoc doma i na rozvojovou spolupráci v zahraničí rostou.

Sloupek

Lidové milice nebo Freikorps

Korupce ve vládě, tunelování daní v průmyslu, státní subvencování bank za cenu ožebračování obyvatel – a k tomu bojácní intelektuálové stále hledající omluvy. Místo rozumu pak nastupuje extremismus.

Sloupek

Narodil se bezdomáč, radujme se

Advent nás připravuje na Vánoce, na svátky, v nichž oslavíme narození bezdomovce, krále uprchlíků, prostitutek a kolaborantů. Jako maličký mohl být roztomilý, jako dospělý zastánce vyvržených skončil na kříži.

Sloupek

Zločin proti samosprávě

Vláda gentlemanů rozhoduje o odnětí volebního práva občanům, jimž v obcích vládnou zkorumpovaní či neschopní zastupitelé. Maskuje to nesmyslným zákonem o bankrotu obcí.

Sloupek

Vylhaný státní bankrot

Politici i ekonomové nás nepravdivě straší, že stojíme před státním bankrotem. Státy ovšem bankrot vyhlásit nemohou – bohužel.

Sloupek

Pravicoví šmoulové v ČT a jinde

Propaganda a výplach mozků zaměřený především na mladou generaci roste. Přestárlí mládežníci se jako za starých časů snaží falzifikací historie junáky přesvědčit, že vše je báječné a jak jsou šťastní.

Sloupek

Radikální nenásilí místo stávek

Můžeme si stěžovat na to, co dělá vláda. Můžeme spřádat vize, jak budeme napravovat škodu, kterou způsobí. Můžeme stávkovat. To všechno je nám málo platné. Naše akce musí směřovat proti těm, kteří působí problémy.

Image

Zpráva

Německo začalo trestat lékaře beroucí úplatky od korporací

Justice v Německu zasáhla proti úplatkářským praktikám lékařů a farmaceutických koncernů. Předepisovat léky podle toho, kolik výrobce zaplatí, by tam nemělo být už možné.

Sloupek

Česká zastupitelská zlodějina

Zastupitelé i poslanci pobírající nehorázné odměny za zastupování měst či státu v nejrůznějších radách už jsou folklórem, který nikoho moc neznervózňuje. Přesto tato korupční praxe nahlodává samou podstatu parlamentní demokracie i místní samosprávy.

Sloupek

Učit se v Africe

Naplněni důvěrou ve vlastní schopnosti, vysílá Západ emisary, aby v méně rozvinutých zemích učily místní občanské aktivity demokracii. Často s překvapením zjišťují, že učit se musí oni.

Zobrazeno 20 / 148