A1

Aleš Karmazin

Profil

Autor je politolog. Přednáší na Metropolitní univerzitě Praha. Mezinárodní politiku vystudoval na Univerzitě Karlově, London School of Economics a Aberstwyth University. Věnuje se mezinárodním vztahům ve východní a jižní Asii a proměnám globálního politického řádu.

Komentář

V Hongkongu nejde jen o sporný zákon

V pozadí současných protestů není jen střet mezi stoupenci demokracie a vykonavateli vůle Pekingu, ale i souhra formálních a neformálních faktorů, provázanost mezi hongkongskými a čínskými podnikateli a fungování mocenských koalic.

Zobrazeno 1 / 1