Feps

FEPS

Profil

Foundation for European Progressive Studies (FEPS, Nadace pro evropská progresivní studia) je panevropský levicově-liberální think tank, který zastřešuje síť nejrůznějších národních organizací, nadací a spolků sdružujících levicově smýšlející demokraty v celé Evropě. Z českých organizací je součástí sítě FEPSu například Masarykova demokratická akademie.

Image

Komentář

Dvanáct skutečností, které potřebujete vědět o genderové nerovnosti v EU

Sociální nerovnost mezi pohlavími je jev, který se zatím nepodařilo zcela zvládnout ani v rámci Evropské unie. Stručný výtah analytiků FEPSu ze statistik Eurostatu i vlastních šetření přibližuje, jak se projevuje prakticky.

Zobrazeno 1 / 1