Vladanhodulak

Vladan Hodulák

Profil

Autor působí na katedře mezinárodních vztahů a evropských studií FSS MU v Brně. Zaměřuje se na mezinárodní politickou ekonomii, především na roli moci v mezinárodních měnových a finančních vztazích a na vývoj a fungování mezinárodních ekonomických institucí. Je spoluautorem (spolu s Oldřichem Krpcem) knih Politická ekonomie mezinárodních vztahů a Evropa ve světové ekonomice.

Komentář

Moderní peněžní teorie nahání strach. Právem?

Moderní peněžní teorie – Modern Monetary Theory (známá pod zkratkou MMT) se stává předmětem živých debat s tím, jak se k ní začínají hlásit politici jako Ocasio-Cortezová či Bernie Sanders. Zastáncům statu quo nahání strach. Čeho se bojí?

Zobrazeno 1 / 1