Csm_portrait_strasser_c2ab8523ee

Johano Strasser

Profil

Autor je politolog a spisovatel. Vydal řadu odborných knih, románů, poslechových knih, divadelních her a básní. Od roku 1995 byl generálním tajemníkem a později předsedou P.E.N.- Zentrum Deutschland. Roku 1984 získal cenu Friedrich-Ebert-Stiftung za politickou literaturu.

Komentář

Ekologické otázky nejsou zálibou pro zhýčkané vyšší vrstvy

Starý koncept pokroku orientovaný na růst není dále udržitelný. Životní standard nezlepšíme honem za zvýšením statusového konzumu, ale utvářením světa společným politickým úsilím podle svých potřeb.

Zobrazeno 1 / 1