155237401786194362

Hana Librová

Profil

Autorka je socioložka, bioložka a environmentalistka. Zabývá se environmentálními souvislostmi životního způsobu a hodnotovými řešeními ekologických otázek.

Image

Komentář

Je třeba změnit způsob, jímž každodenně žijeme

Socioložka a environmentalistka Hana Librová odpovídá na Prohlášení studentů a studentek středních škol, kteří požadují po státu, aby okamžitě přijal nezbytná opatření k záchraně klimatu.

Zobrazeno 1 / 1