Bez_n_zvu

Claire Klingenberg

Profil

Autorka je předsedkyní Evropské rady skeptických organizací. Učí kurzy kritického myšlení a zabývá se jeho popularizací. Trpí potřebou nepřesnosti uvádět na pravou míru a opravovat nepravdivá tvrzení.

Image

Komentář

Nesoudíme, pomáháme. Pod pozitivními hesly se skrývá manipulace

Hnutí pro život u nás zatím není tak silnou organizací jako například v USA, přesto jeho kampaň získává podporu měst i obcí po celé ČR. Claire Klingenberg poukazuje na její manipulativnost a šíření zavádějících informací.

Zobrazeno 1 / 1