155186681196873482

Tomáš Stavrovský

Profil

Autor je zaměstnancem Městského soudu v Praze. Působí také jako prezident Charlie, queer spolku na Univerzitě Karlově.

Komentář

Kriminalizace HIV pozitivních brání účinné prevenci

Česká republika zaostává v prevenci šíření viru HIV. Jedním z důvodů je vysoká míra kriminalizace HIV pozitivních osob a rigidní přístup soudů. Jak tento stav změnit?

Zobrazeno 1 / 1