Bez_n_zvu

Marek Zelenka

Profil

Autor je právník spolku Oživení, který se zaměřuje na prosazování transparentní a hospodárné veřejné správy a protikorupční aktivity.

Komentář

Registr smluv se může stát vzorem i pro zahraničí

Marek Zelenka, právník spolku Oživení, vypočítává klady registru smluv, jenž se v České republice podařilo prosadit navzdory velkým hráčům i některým zákonodárcům, jimž byl proti mysli.

Zobrazeno 1 / 1