Sedivy

Marek Šedivý

Profil

Autor je prezidentem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR od jejího vzniku v roce 2010. Současně je ředitelem jedné z členských organizací – Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda. Je také viceprezidentem sekce nestátních neziskových organizací Unie zaměstnavatelských svazů ČR a členem Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. Ve své lektorské a konzultantské praxi se zaměřuje na řízení neziskových organizací, strategické plánování, fungování správních rad, vnitřní a vnější komunikaci neziskových organizací a lobbing. Je spoluautorem několika publikací zaměřených na fungování neziskových organizací.

Image

Komentář

Černé díry na peníze. Opravdu?

Vláda v minulém roce zastavila zpracovávání analýzy o použití udělených dotací neziskovkám. Co to může znamenat pro jejich každodenní fungování a poskytování služeb veřejnosti, na které je zvyklá?

Zobrazeno 1 / 1