Sedivy

Marek Šedivý

Profil

Autor je prezidentem Asociace veřejně prospěšných organizací ČR od jejího vzniku v roce 2010. AVPO ČR sdružuje zejména neziskovky poskytující veřejně prospěšné služby. V současné době má přes 90 členů. AVPO ČR spravuje v ČR značku spolehlivosti. Ta je pro veřejnost a dárce zárukou, že neziskovka, která je držitelem značky spolehlivosti, řádně hospodaří se svěřenými finančními prostředky. AVPO ČR se podílí na tvorbě legislativy pro neziskový sektor a je respektovaným partnerem pro instituce státní správy i samosprávy. Dále je také viceprezidentem Sekce nestátních neziskových organizací Unie zaměstnavatelských svazů ČR a členem Výboru pro legislativu a financování Rady vlády pro nestátní neziskové organizace. V letech 2015–2018 pracoval jako ředitel Nadačního fondu Dům Ronalda McDonalda, v letech 2000–2013 vedl obecně prospěšnou společnost Neziskovky.cz.

Image

Komentář

Změna vyplácení dotací by byla pro veřejně prospěšné organizace likvidační

Rozhodnutí vyplácet dotace veřejně prospěšným organizacím zpětně, tedy až poté, co uskuteční své aktivity, by mnohým z nich znemožnilo fungovat.

Image

Komentář

Černé díry na peníze. Opravdu?

Vláda v minulém roce zastavila zpracovávání analýzy o použití udělených dotací neziskovkám. Co to může znamenat pro jejich každodenní fungování a poskytování služeb veřejnosti, na které je zvyklá?

Zobrazeno 2 / 2