Horcica

Antonín Hořčica

Profil

Autor pracuje jako vedoucí oddělení systému managementu a angažuje se v hnutí DiEM25.

Image

Komentář

Evropská unie se musí demokratizovat. Nebo se rozpadne

Hnutí DiEM25 se od svého vzniku v únoru roku 2016 snaží o vytvoření programu, reagujícího na problémy, které není současná reprezentace Evropské unie schopná řešit a které vedou k nárůstu nacionálních a xenofobních hnutí. Co je jeho obsahem?

Zobrazeno 1 / 1