Ben-roll

Benjamin Roll

Twitter https://twitter.com/BenjoRoll

Profil

Autor je studentem evangelické teologie na ETF UK. Působí jako akademický senátor na ETF UK i na samotné Univerzitě Karlově. Angažuje se v rámci Evangelické mládeže a působí také jako místopředseda spolku Milion chvilek vyzývající k rezignaci premiéra Andreje Babiše.

Image

Komentář

Lépe je dvěma než jednomu

Ochrana takzvané tradiční rodiny nemá být úkolem církve a křesťanství. Pro křesťana je partnerská láska Božím darem. I proto mají homosexuální páry mít možnost právního i symbolického rámce pro svůj vztah.

Zobrazeno 1 / 1