153954373667546592

Džamila Stehlíková

Profil

Autorka je lékařka a univerzitní pedagožka. V letech 2007 až 2009 byla ministryní pro lidská práva a národnostní menšiny ČR ve druhé Topolánkově vládě a v letech 1998 až 2010 zastupitelka města Chomutov. Byla také místopředsedkyní a členkou Strany zelených, od roku 2017 je místopředsedkyní LES.

Image

Komentář

Manželství pro všechny může stmelit společnost

Manželství pro všechny páry včetně stejnopohlavních nikomu neublíží, nikomu nic nevezme, ale naopak mnoha lidem prospěje. Potřeby a zájmy lidí se od dob 19. století totiž značně změnily.

Zobrazeno 1 / 1