153741825986186887

Blanka Klimešová

Profil

Autorka vystudovala Fakultu humanitních studií UK, obor obecná antropologie. Pro organizaci Pražské matky, která se věnuje podpoře udržitelné mobility a kvalitního veřejného prostoru v Praze, pracuje jako koordinátorka projektů Chodci sobě, Bezpečné cesty do školy a Pěšky do školy. Specializuje se na vliv dopravní infrastruktury na chování účastníků v uličním prostoru a osvětu v oblasti environmentálních souvislostí dopravního chování. Zajímá se také o to, jakým způsobem může uspořádání veřejného prostoru přispět ke zvýšení kvality života seniorů.

Image

Komentář

Chodit pěšky do školy je normální

Počet dětí, které rodiče vozí denně do školy autem, se každoročně zvyšuje. To má negativní dopad na jejich zdraví, bezpečnost i na okolí školy. Postupná změna těchto návyků by prospěla všem.

Zobrazeno 1 / 1