Kreil

Christian Krell

Profil

je ředitel zastoupení Friedrich-Ebert-Stiftung pro severské země se sídlem ve Stockholmu. Je členem komise německé sociální demokracie (SPD) pro základní hodnoty.

Image

Komentář

Marx v digitálním kapitalismu

Proč může být Karel Marx se svou sto padesát let starou analýzou první průmyslové revoluce důležitý i dnes, kdy se snažíme uchopit již čtvrtou revoluci, a to revoluci digitální?

Zobrazeno 1 / 1