Jochen_steinhilber_cb

Jochen Steinhilber

Profil

Autor působí v berlínské centrále Nadace Fridricha Eberta, kde se zabývá globální politikou.

Komentář

Potřebujeme nové ekonomické uspořádání, které bude sloužit veřejnému blahu

Demokratická praxe by měla prostoupit všechny oblasti společnosti. Není důvod se domnívat, že by demokracie nemohla být dobrým vodítkem i pro dobré ekonomické uspořádání.

Image

Komentář

Potíže s pojmem „vlast“ a hledání toho, co nás spojuje

Nepotřebujeme nové vymezení pojmu vlast. Potřebujeme místa, k nimž se lidé budou cítit vázáni a kde budou mít pocit, že mohou změnit podobu světa, v němž žijí.

Zobrazeno 2 / 2