Fotka_1-2018

Amelia Gackowska

Profil

Autorka pracuje v oblasti vzdělávání patnáct let a v současné době se zabývá tématem holocaustu, genderovou, protijadernou výchovou a právy zvířat. Po dokončení magisterského studia v oblasti lidských práv studuje od roku 2014 Gender Studies s hlavním zaměřením na intersekcionalitu na Univerzitě v Linköpingu ve Švédsku. Na stejné univerzitě byla rovněž součástí týmu Gen! us Internationala, který vedl semináře o genderové identitě, pohlaví a nevědomé zaujatosti. V roce 2017 absolvovala stáž v Nesehnutí v Brně, kde se věnovala genderově citlivému vzdělávání a sexismu ve veřejném prostoru a reklamách.

Image

Komentář

Co je to genderově citlivé vzdělávání a jak ho prosadit ve školách

Pojem genderově citlivé vzdělávání může vzbuzovat obavu. Nejedná se ale o žádné vnucování „nepřirozených“ přístupů, ale právě naopak o myšlenku, že každé dítě si zaslouží prostor pro svůj rozvoj.

Zobrazeno 1 / 1