Laura-krause

Laura-Kristina Krause

Profil

Autorka studovala politologii a státovědu v Pasově, Berlíně a Seattlu. Publikuje k politice digitalizace, stranickým reformám a ženám v politice. Je spoluiniciátorkou SPD Plus Plus a spolupředsedkyní D64 - Centra pro digitální pokrok a fellow v rámci Transatlantic Digital Debates.

Image

Komentář

Digitalizace a větší zapojení žen do politiky

Většinu politických stran v EU vedou muži. A mužský způsob vedení a stranická kultura ženám v evropských stranách v postupu příliš nepomáhá. Změní to digitalizace?

Zobrazeno 1 / 1