Vít Patočka

Profil

Autor je studentem sociologie a psychologie na FSV MU v Brně.

03ddf66dab_36404459_o2

Analýza

Ladovské vánoce? Už od šedesátých letech spíše výjimečné

Všichni známe tu větu: „Za mého dětství byly vánoce jinačí, všude hromady sněhu...“ Náš pohled na data ale říká, že přinejmenším od šedesátých let to tak zcela neplatí.

Zobrazeno 1 / 1