15108146748907

Magdaléna Hajdučková

Profil

Autorka je studentkou sociologie na Filozofické fakultě Ostravské univerzity, příležitostnou přispěvatelkou do studentských novin a koordinátorkou místní skupiny Amnesty International. Svými aktivitami a psaním se zaměřuje na sociální nerovnosti, vztah mocenského diskurzu a veřejného mínění a fenomény spojené s udržitelným rozvojem.

Image

Komentář

Proud lidí se nezastavil

Magdaléna Hajdučková kriticky rozebírá důsledky evropsko-turecké dohody a její vliv na dopady na běžence i obyvatele řeckých ostrovů.

Zobrazeno 1 / 1